Loading…

Realizujme hřiště Oplanská

Po více jak 20 letech čekání se jihozápadní Újezd konečně může dočkat prvního veřejného dětského hřiště. V posledních desetiletích bylo v oblasti jižního Blatova, tj. část naší MČ mezi hlavní ulicí a ulicí na Koloděje (Staroújezdskou),  postaveno velké množství rodinných domů a bytů. Původně zde byla plánovaná realizace zeleného pásu i dětského hřiště. Plány se […]

O Rohožníku a jiných věcech

Zdravotní středisko na sídlišti Rohožník má další problém. Současný provozovatel rehabilitace se rozhodl zrušit toto detašované pracoviště, nový zájemce by podle sdělení městské části existoval, ale není jisté, jestli budou mít zdravotní pojišťovny zájem zde rehabilitaci nadále provozovat.  Obecně situace ve zdravotnictví není jednoduchá, chybí peníze i personál a je možné, že pojišťovnám bude stačit […]

Z našich podnětů – chodník u druhého stupně ZŠ

Dne 7.května jsem se společně s Lucií Doležalovou a Lenkou Danielovou setkala s vedením naší městské části. Slíbený zápis z této schůzky zveřejníme, jakmile bude autorizován ze strany úřadu, což by mělo být do konce tohoto týdne. Na jednání jsme přednesli mnoho podnětů. Jeden z nich se týkal bezpečné cesty k druhému stupni ZŠ. Řešili […]

Studie budou!

Veřejná prostranství jsou vizitkou obce, tím co formuje její identitu a obyvatele. Jsou místem každodenního pohybu a společenského kontaktu, pobytovým prostorem, veřejným obývacím pokojem. Je třeba konstatovat, že v rozvoji svých prostranství má naše obec dlouhodobě se kumulující dluh. V posledních dekádách se u nás hodně staví, ale málo revitalizuje. Stávající veřejná prostranství, vzniklá mnohdy živelně, spíše […]

Podnět č. 1 na Radu MČ Praha 21 – přístup zastupitelů k úplným podkladům z rady

Jedním z prvních usnesení nově zvolené rady MČ Praha 21 bylo zrušení přístupu zastupitelů k úplným podkladům k usnesením z jednání rady MČ v interním informačním systému Alfresco, a to i za minulá období. Tento krok byl zřejmě učiněn z nepochopení postavení zastupitelstva a rady obce. Vrcholných orgánem obce je zastupitelstvo, to v plném rozsahu […]

Nekopírujte text!