Podněty na Radu MČ

Odmítnutí pomoci ze strany úřadu

adaptační skupina

V říjnu vedení MČ náhle ukončilo podporu výuky českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky, která teprve pár měsíců probíhala v prostorách úřadu. Stalo se tak bez ochoty nejprve jednat a hledat konstruktivní řešení, což považuji za velice nešťastné a krátkozraké. Úspěšná integrace uprchlíků, jejíž…

Porušování tiskového zákona a Pravidel pro vydávání Újezdského zpravodaje redakční radou

Ujezdsky Zpravodaj Porušování tiskového zákona a Pravidel pro vydávání Újezdského zpravodaje redakční radou

Porušování tiskového zákona a Pravidel pro vydávání Újezdského zpravodaje redakční radou  V poslední době dochází k opakovanému porušování tiskového zákona (TZ)  a Pravidel pro vydávání Újezdského zpravodaje (Pravidla) ze strany Redakční rady (RR). Na to upozornil na našem webu už…

Studie budou!

Naše VIZE Ujezd ZIJE

Veřejná prostranství jsou vizitkou obce, tím co formuje její identitu a obyvatele. Jsou místem každodenního pohybu a společenského kontaktu, pobytovým prostorem, veřejným obývacím pokojem. Je třeba konstatovat, že v rozvoji svých prostranství má naše obec dlouhodobě se kumulující dluh. V posledních dekádách…