O Rohožníku a jiných věcech

Rohožník zdravotní středisko
Fotografie z kampaně 2018. Na fotografii je Hana Mertová.

Zdravotní středisko na sídlišti Rohožník má další problém. Současný provozovatel rehabilitace se rozhodl zrušit toto detašované pracoviště, nový zájemce by podle sdělení městské části existoval, ale není jisté, jestli budou mít zdravotní pojišťovny zájem zde rehabilitaci nadále provozovat. 

Obecně situace ve zdravotnictví není jednoduchá, chybí peníze i personál a je možné, že pojišťovnám bude stačit ordinace stejného zaměření v blízkém okolí Újezda, ať už třeba v Klánovicích, Jirnech či třeba na Černém Mostě. Pokud tedy nějaký lékař ze střediska odejde, nemáme jistotu, že za něj bude v budoucnu náhrada.

(Pokračování textu…)

Z našich podnětů – chodník u druhého stupně ZŠ

Dne 7.května jsem se společně s Lucií Doležalovou a Lenkou Danielovou setkala s vedením naší městské části. Slíbený zápis z této schůzky zveřejníme, jakmile bude autorizován ze strany úřadu, což by mělo být do konce tohoto týdne.
Na jednání jsme přednesli mnoho podnětů. Jeden z nich se týkal bezpečné cesty k druhému stupni ZŠ.
Řešili jsme, jak zajistit dětem (především těm, které nejsou do školy vozené autem a přicházejí od zastávky Újezd nad Lesy) co nejbezpečnější přesun k budově školy, včetně přechodu Polesné. Nelíbily se nám zejména dvě věci – za prvé to, že chodník od zmíněné zastávky náhle končil travnatým pásem a děti, ve snaze se mu vyhnout, prolézaly mezi auty a přecházely mimo vyznačený přechod a za druhé, že na chodník navazují schůdky, kterými jsou chodci navedeni do silnice v místě, kde není vyznačený přechod, a navíc je to těsně za křižovatkou.

(Pokračování textu…)

Studie budou!

Veřejná prostranství jsou vizitkou obce, tím co formuje její identitu a obyvatele. Jsou místem každodenního pohybu a společenského kontaktu, pobytovým prostorem, veřejným obývacím pokojem.

Je třeba konstatovat, že v rozvoji svých prostranství má naše obec dlouhodobě se kumulující dluh. V posledních dekádách se u nás hodně staví, ale málo revitalizuje. Stávající veřejná prostranství, vzniklá mnohdy živelně, spíše upadají a nová kvalitní nevznikají.

(Pokračování textu…)

Podnět č. 4 – mlčenlivost členů komisí

Dne 6. 3. 2019 jsme na Radu MČ Praha 21 odeslali podnět k otázce mlčenlivost členů komisí rady. Oceňujeme, že rada se podnětem zabývá a podle našich informací, které odezněly i na zastupitelstvu,  se k otázce mlčenlivosti členů komisí vrátí. V mezidobí jsme si vyžádali stanovisko Odboru veřejné správy, kontroly a dozoru MV jednak k navržené smlouvě, ale hlavně obecně k povinnosti mlčenlivosti nejen členů komisí, k možnostem jednacího řádu i k mechanismu jmenování a odvolávání členů komisí. Věříme, že je to užitečný dokument, proto ho zveřejňujeme.

Podnět č. 4   

(Pokračování textu…)

Podnět č. 1 na Radu MČ Praha 21 – přístup zastupitelů k úplným podkladům z rady

Jedním z prvních usnesení nově zvolené rady MČ Praha 21 bylo zrušení přístupu zastupitelů k úplným podkladům k usnesením z jednání rady MČ v interním informačním systému Alfresco, a to i za minulá období. Tento krok byl zřejmě učiněn z nepochopení postavení zastupitelstva a rady obce. Vrcholných orgánem obce je zastupitelstvo, to v plném rozsahu odpovídá za fungování rady i úřadu MČ, kontrolu jejich činnosti a nese za činnost vedení obce plnou odpovědnost jako kolektivní orgán a tuto odpovědnost má i každý zastupitel jednotlivě. Omezování přístupu k informacím voleným orgánům je nepochopením podstaty samosprávy obce, kde základním požadavkem je kolektivní rozhodování, transparentnost a dostupnost informací. Každý zastupitel má právo na všechny informace týkající se samosprávné působnosti obce.

(Pokračování textu…)