Z našich podnětů – chodník u druhého stupně ZŠ

Dne 7.května jsem se společně s Lucií Doležalovou a Lenkou Danielovou setkala s vedením naší městské části. Slíbený zápis z této schůzky zveřejníme, jakmile bude autorizován ze strany úřadu, což by mělo být do konce tohoto týdne.
Na jednání jsme přednesli mnoho podnětů. Jeden z nich se týkal bezpečné cesty k druhému stupni ZŠ.
Řešili jsme, jak zajistit dětem (především těm, které nejsou do školy vozené autem a přicházejí od zastávky Újezd nad Lesy) co nejbezpečnější přesun k budově školy, včetně přechodu Polesné. Nelíbily se nám zejména dvě věci – za prvé to, že chodník od zmíněné zastávky náhle končil travnatým pásem a děti, ve snaze se mu vyhnout, prolézaly mezi auty a přecházely mimo vyznačený přechod a za druhé, že na chodník navazují schůdky, kterými jsou chodci navedeni do silnice v místě, kde není vyznačený přechod, a navíc je to těsně za křižovatkou.

Obě místa považujeme za velmi nebezpečná, proto jsme chtěli urychleně najít nějaké řešení, které by přineslo okamžité zlepšení. Vedení městské části jsme navrhli dobudovat chybějící úsek chodníku tak, aby po něm bylo možné dojít až k zastávce Polesná a využít vyznačený přechod ke škole. V tomto bodě jsme se shodli. Diskutovali jsme i různé další varianty zvýšení bezpečnosti v této oblasti. Pan starosta navrhnul posunutí stávajících schůdků za křižovatkou Staroklánovická x Polesná dále od zmíněné křižovatky a zároveň vyznačení navazujícího přechodu, což jsme uvítali.

Oceňujeme, že obec náš podnět přijala a v opravdu krátkém čase začala pracovat na přeměně travnaté části před domem č.p. 2229 v chodník. Příště by to ještě chtělo hned od začátku takové akce lépe zajistit bezpečí dětí, které tentokrát musely skákat do vozovky, protože místo stavebních prací nebylo možné obejít jinudy.

Blanka Charvátová