Doprava

Dopravní negenerál – epilog

Vyřizování si účtů na stránkách ÚZ jsme chtěli odstranit změnou pravi- del pro jeho vydávání. Jak jsem psal v ÚZ 12/2021, náš návrh byl smeten pod stůl, takže s napadáním se budeme zřejmě i nadále setkávat. Osobně se tomu, tak jako dosud budu vyhýbat, ale občas je reakce nutná, překročí-li útok určitou mez. V minulém čísle …

Dopravní negenerál – epilog Pokračovat ve čtení »

Dopravní negenerál – díl druhý

V minulém čísle ÚZ jsem se zabýval neexistujícím aktuálním dopravním generelem pro Újezd, který má navrhnout, co s tragickou dopravní situací, otravující nám zde život. Radní pro dopravu pan Růžička (ANO) za více než tři roky neudělal nic, co by Újezdu viditelně prospělo. Před pár dny jsem si na webu naší MČ všiml příspěvku „Praha …

Dopravní negenerál – díl druhý Pokračovat ve čtení »

Veřejné projednání buspruhu na Blatově

V roce 2021 bylo vydáno územní rozhodnutí na vybudování třetího pruhu pro MHD mezi Újezdem a Běchovicemi, tzv. buspruh. Podnět vzešel před léty z Újezda, avšak nikdo nežádal, aby pruh začínal už v intravilánu obce u zastávky Blatov, takto to navrhlo TSK a bohužel v rámci územního řízení městská část dala souhlas. Považujeme to za …

Veřejné projednání buspruhu na Blatově Pokračovat ve čtení »

Dopravní negenerál

Na druhém jednání zastupitelstva v tomto volebním období, v prosinci 2018, jsme odhlasovali zadání úkolu radě městské části zajistit aktualizaci dopravního generelu z roku 2013. Termín splnění byl stanoven do konce roku 2019. Radním a gestorem dopravy se stal p. místostarosta Růžička (ANO), který měl celý rok na promítnutí současné situace do generelu. Po třičtvrtě …

Dopravní negenerál Pokračovat ve čtení »

Metodika spolupodílu investorů

Řada městských částí se stejně jako ta naše potýká s problémy, které přináší bytová výstavba na jejich území, zejména pokud jde o výstavbu bytových komplexů, ať už v podobě souboru rodinných nebo bytových domů. Neustálý příliv obyvatel přináší problémy v dopravní infrastruktuře, v dopravní obslužnosti, v nedostačující kapacitě školek a školy i v nárocích na kapacitu sítí všeho druhu. …

Metodika spolupodílu investorů Pokračovat ve čtení »

Obec se vzdává

V minulém ÚZ pokračovala diskuse o směně pozemků v hodnotě desítek milionů korun mezi naší městskou částí a společností Spirit Finance. P. starosta Samec ji považuje za ideální (mj. přeci získáváme více metrů čtverečních), někteří místní se pozastavují nad přínosem této směny. Zkusím shrnout hlavní věcné důvody, proč jsem já i ostatní zastupitelé za Piráty …

Obec se vzdává Pokračovat ve čtení »

Mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy chybí bezpečné pěší a cyklo spojení

K záměru projektu tzv. buspruhu se opakovaně vyjadřoval i Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy (IPR), bohužel ani investor, projektanti, ani náš stavební úřad a zejména městská část stanovisko a doporučení neprojednali, přestože je to ta nejpovolanější instituce. IPR upozornil, že stavba výrazně rozšíří zpevněné plochy v území, avšak vzhledem k chystané přeložce I/12 se rozšíření …

Mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy chybí bezpečné pěší a cyklo spojení Pokračovat ve čtení »

Projekt buspruh

Podnět k vytvoření pruhu vyhrazeného pro MHD mezi Újezdem a Běchovicemi směrem do centra vzešel z dopravní komise naší MČ v roce 2016 a až do roku 2021 se o projektu nemluvilo. Přípravu projektu zajišťovalo TSK. Nejpozději v polovině roku 2020 MČ měla k dispozici projektovou dokumentaci k územnímu řízení a mohla, resp. měla ji …

Projekt buspruh Pokračovat ve čtení »

Bus pruh na Blatově ano, ale až za blatovskou návsí!

Bus pruh na Blatově ano, ale až za blatovskou návsí! Taky máte rádi blatovskou náves? Já ano. Pojďme si připomenout něco málo z historie: Nejstarší, neověřené zmínky připomínají osadu Blatov v r. 1229. Jejími obyvatel byli dřevorubci pracující v lese Vidrholci – dnešním Klánovickém lese. Původně středověký, za třicetileté války vypálený a vylidněný Blatov, byl …

Bus pruh na Blatově ano, ale až za blatovskou návsí! Pokračovat ve čtení »