Doprava

Anketa týkající se jednosměrek

Doprava

Na webových stránkách úřadu se objevila anketa týkající se jednosměrek v Újezdě. Dle připojeného textu si od toho vedení úřadu slibuje ukončení nesmyslného kličkování naší obcí. Já jsem samozřejmě pro to, aby se doprava konečně po čtyřech letech odsouvání a…

Zavřít Blatov na dva roky

Bus Pruh, Silnice u Blatova, Praha 21

Zavřít Blatov na dva roky bez možnosti objížděk? I toto zaznělo na veřejném projednání k výstavbě buspruhu na začátku května. Na toto jednání přišla také velká spousta z vás, bylo vidět, že to je téma, které chcete řešit. A máte…

Dopravní negenerál – epilog

Dopravní negenerál

Vyřizování si účtů na stránkách ÚZ jsme chtěli odstranit změnou pravi- del pro jeho vydávání. Jak jsem psal v ÚZ 12/2021, náš návrh byl smeten pod stůl, takže s napadáním se budeme zřejmě i nadále setkávat. Osobně se tomu, tak jako…

Dopravní negenerál – díl druhý

Zpracování analýzy k řešení dopravy u nádraží

V minulém čísle ÚZ jsem se zabýval neexistujícím aktuálním dopravním generelem pro Újezd, který má navrhnout, co s tragickou dopravní situací, otravující nám zde život. Radní pro dopravu pan Růžička (ANO) za více než tři roky neudělal nic, co by…

Veřejné projednání buspruhu na Blatově

Bus Pruh, Silnice u Blatova, Praha 21

V roce 2021 bylo vydáno územní rozhodnutí na vybudování třetího pruhu pro MHD mezi Újezdem a Běchovicemi, tzv. buspruh. Podnět vzešel před léty z Újezda, avšak nikdo nežádal, aby pruh začínal už v intravilánu obce u zastávky Blatov, takto to…

Dopravní negenerál

Dopravní negenerál

Na druhém jednání zastupitelstva v tomto volebním období, v prosinci 2018, jsme odhlasovali zadání úkolu radě městské části zajistit aktualizaci dopravního generelu z roku 2013. Termín splnění byl stanoven do konce roku 2019. Radním a gestorem dopravy se stal p.…

Metodika spolupodílu investorů

Naše VIZE Ujezd ZIJE

Řada městských částí se stejně jako ta naše potýká s problémy, které přináší bytová výstavba na jejich území, zejména pokud jde o výstavbu bytových komplexů, ať už v podobě souboru rodinných nebo bytových domů. Neustálý příliv obyvatel přináší problémy v dopravní infrastruktuře,…

Obec se vzdává

Naše VIZE Ujezd ZIJE

V minulém ÚZ pokračovala diskuse o směně pozemků v hodnotě desítek milionů korun mezi naší městskou částí a společností Spirit Finance. P. starosta Samec ji považuje za ideální (mj. přeci získáváme více metrů čtverečních), někteří místní se pozastavují nad přínosem…