Veřejné projednání buspruhu na Blatově

V roce 2021 bylo vydáno územní rozhodnutí na vybudování třetího pruhu pro MHD mezi Újezdem a Běchovicemi, tzv. buspruh. Podnět vzešel před léty z Újezda, avšak nikdo nežádal, aby pruh začínal už v intravilánu obce u zastávky Blatov, takto to navrhlo TSK a bohužel v rámci územního řízení městská část dala souhlas. Považujeme to za špatné řešení, kdy bude vykácena část parku na Blatově, aby se uvolnilo místo pro rozšíření vozovky a opěrnou zeď, severní Blatov přijde o přirozenou ochranu před hlukem, není řešen přechod přes tříproudou komunikaci, výjezd z Nadějovské.

Sešli jsme se přímo na Blatově ve složení zástupci TSK a projektantů, pan starosta, za opozici zastupitelé Kučerová, Havrda, Říha. Zástupci TSK vysvětlili, že nyní pracují na podkladech pro stavební povolení v celém rozsahu územního rozhodnutí. Ale, pokud vedení MČ požádá, aby byl projekt upraven a stavební povolení vydáno na stavbu buspruhu začínající až za můstkem přes potok, TSK bude stanovisko MČ respektovat. Koneckonců ani magistrát, ani TSK nemají zájem budovat něco v rozporu s názorem MČ.

Dále bylo dohodnuto, že vedení MČ svolá veřejné projednání stavby s obyvateli Blatova, aby lidé, na které stavba dopadne, měli možnost se seznámit s projektem a vyslovit svůj názor na obě verze buspruhu. Projednání by mělo být nejpozději v dubnu a nejlépe v restauraci na Blatově. Jsme toho názoru, že to je správná cesta jak se postavit ke každému projektu na území Újezda a těšíme se na setkání. Dokumentaci k UR najdete na https://www.ujezdzije.cz/category/bus-pruh/

Marie Kučerová