Marie Kučerová

Ing. Marie Kučerová

ekonom, auditor
zastupitelka MČ Praha 21 (2018-2022), STAN

Odpovědné, profesionální, k občanům vstřícné vedení obce, s dlouhodobou vizí rozvoje, tak bych si přála vedení naší městské části ve všech následujících letech.

Kdo jsem

Má vnučka je již několikátá generace narozená v Praze a proto je láska k Praze u nás samozřejmostí. Do Újezda jsem se přistěhovala před 20 lety a na důkaz trvalosti svých úmyslů jsem si zde pořídila i hrob.

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor zahraniční obchod, před rokem 1989 jsem pracovala v podniku zahraničního obchodu Investa, později v bytovém družstvu Pokrok. V roce 1994 jsem složila auditorské zkoušky a od té doby je mou hlavní profesí auditing. Pracovala jsem postupně jako OSVČ i v auditorských společnostech, z nichž nejvýznamnější byla práce u mezinárodní společnosti Deloitte. Vedle toho jsem pracovala jako krizový manažer jmenovaný Českou národní bankou nuceným správcem či likvidátorem finančních institucí. Také jsem 12 let přednášela na Institutu ekonomických studií fakulty sociálních věd na Universitě Karlově, i leckde jinde, např. v České národní bance, v komoře auditorů. 

Proč kandiduji

Kandiduji, protože samosprávu občanů beru velmi vážně. Jen dobře fungující společnost, a to i v měřítku městské části, je schopna zajistit svým členům uspokojivý život ve funkční komunitě.

Čeho chci dosáhnout

Chci dosáhnout zodpovědného hospodaření s veřejnými prostředky, zodpovědného územního plánování a rozhodování a co největší participaci občanů nejen při umísťování laviček a košů (i když i to je důležité), ale ve všech projektech týkajících se obce.

Co umím

Kromě svých odborných znalostí umím pracovat v kolektivu. Vážím si kolektivního rozhodování a vážím si i nesouhlasných názorů, pokud jsou věcně a slušně podány. Vážím si jednotlivců a jejich práce bez ohledu na jejich politické přesvědčení, na jejich příslušnost k jiné politické či zájmové skupině, na jejich příbuzenství a kamarády. Jsem racionální, jde mi vždy o věc, vadí mi bezúčelné hádky, předvádění se za každou cenu, pomluvy a dehonestace druhých. Svůj názor umím říct, obhájit i přijmout jiné argumenty. Ze své zkušenosti přednášejícího vím, že i věci složité lze vysvětlit tak, aby je mohl pochopit každý. 

Co mě baví

V mladších letech jsem byla trampem, jezdila divokou vodu, dělala náročné turistické pochody, lyžovala a jezdila na kole po Česku i Evropě. Teď už jen občas sednu na vodu, mé pochody se zkrátily, na lyžích mně předjede i sněžný pluh a pokukuji po elektrokole. O to víc se věnuji cestování, kromě Antarktidy jsem byla na všech kontinentech. Z poklidných aktivit mně celý život zajímá historie, neboť historia magistra vitae – historie je učitelkou života.