Marie Kučerová, zastupitelka Praha 21, Újezd nad lesy, STAN

Marie Kučerová

Ing. Marie Kučerová Před úřadem Praha 21
Ing. Marie Kučerová
Ing. Marie Kučerová s příručkou pro provádění auditu
Ing. Marie Kučerová a Městská část Praha 21, Újezd nad Lesy

Ing. Marie Kučerová (STAN)

E-Mail: marie.kucerova@praha21.cz
Příspěvky Marie Kučerové

Kdo jsem

Do Újezda jsem se přistěhovala před 17 lety a je to mé první bydliště, které jsem si vybrala sama z dalších možností, prostě se mi zde zalíbilo. Předtím jsem vždy bydlela v Praze tam, kde se něco našlo. Kdo pamatuje, ten ví, jak to bylo dříve s bydlením, proto si svého prvního dobrovolného bydliště považuji a zůstanu v něm až do konce svých dní. Jsem pražský patriot. Můj dědeček mě učil znát Prahu. Můj syn jako architekt, urbanista o Praze již řadu let úspěšně přednáší a věřím, že lásce k nejkrásnějšímu městu světa podlehne i má vnučka, která zatím teprve bojuje s rovnováhou.

Proč kandiduji

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor zahraniční obchod. Před rokem 1989 jsem pracovala v podniku zahraničního obchodu Investa, později v bytovém družstvu Pokrok. Od roku 1994 je mou hlavní profesí auditing – ověřování účetnictví a účetních závěrek. Pracovala jsem postupně jako OSVČ, jako majitel malé auditorské firmy, jako zaměstnanec auditorských společností, z nichž nejvýznamnější byla práce u mezinárodní společnosti Deloitte. Pod mým přísným okem defilovalo účetnictví malých i velkých obchodních i výrobních společností z různých odvětví, ale nejvíce jsem se věnovala finančním institucím od bank po investiční fondy, leasingové firmy i družstevní záložny a to od zdravých, úspěšných firem až po společnosti v likvidaci nebo v konkurzu.

Vedle toho jsem pracovala jako krizový manažer jmenovaný Českou národní bankou nuceným správcem či likvidátorem finančních institucí. Také jsem 12 let přednášela na Institutu ekonomických studií fakulty sociálních věd na Universitě Karlově, i leckde jinde, např. v České národní bance, v komoře auditorů.

Čeho chci dosáhnout

I při pohledu z dálky a z kusých informací vidím, že řada procesů na radnici nefunguje tak jak by měla. Nevidím v tom zlý úmysl ani lenost, naopak jsem přesvědčena, že každý chce dělat dobrou práci a být za ni oceňován, ale chybějící dobré vedení. Pokud se v důsledku voleb do vedení radnice dostanou lidé nekompetentní a bez zkušeností, úřad dokáže nějakou dobu odolávat, ale postupně se vkrádají zmatky, nejistota, výkon celého organismu klesá a nastává fluktuace. Je nutné dát lidem prostor, vymezit kompetence a určit jasná pravidla.

Všechny informace a agendy, kde tomu nebrání zákon, by měly být veřejné. Měl by být daleko důraznější tah na bránu v přípravě projektů a získávání prostředků. Měly by se dodržovat zákony, ale neměly by se zneužívat proti lidem. Chybí dostatečná komunikace a spolupráce s veřejností, větší důraz na finanční i organizační spolupráci se zájmovými spolky a organizacemi, protože vzájemná spolupráce je základ obce ve smyslu společenství osob. 

Co umím

Kromě svých odborných znalostí umím pracovat v kolektivu. Vážím si kolektivního rozhodování a vážím si i nesouhlasných názorů, pokud jsou věcně a slušně podány. Vážím si jednotlivců a jejich práce bez ohledu na jejich politické přesvědčení, na jejich příslušnost k jiné politické či zájmové skupině, na jejich příbuzenství a kamarádění. Jsem racionální, jde mi vždy o věc, vadí mi bezúčelné hádky, předvádění se za každou cenu, pomluvy a dehonestace druhých. Svůj názor umím říct, obhájit i přijmout jiné argumenty. Ze své zkušenosti přednášejícího vím, že i věci složité lze veřejně vysvětlit tak, aby je mohl pochopit každý.

Co mě baví

V mladších letech jsem byla trampem, jezdila divokou vodu, dělala náročné turistické pochody, lyžovala a jezdila na kole po Česku i Evropě. Teď už jen občas sednu na vodu, mé pochody se zkrátily, i když s naším turistickým klubem si pár akcí do roka dáme, na lyžích mně na sjezdovce předjede i sněžný pluh a pokukuji po elektrokole. O to víc se věnuji cestování, kromě Antarktidy jsem byla na všech kontinentech a o svých cestách občas dělám i přednášky. Z poklidných aktivit mně celý život zajímá historie, neboť historia magistra vitae – historie je učitelkou života.