Buspruh – veřejné projednání

V září minulého roku jsem napsala první článek na téma překvapujícího územního rozhodnutí na vybudování tzv. buspruhu od zastávky Blatov do zastávky Vaňhov. Tématu jsme se jako Piráti a STAN pro Újezd věnovali i v následujících měsících, (viz www. ujezdzije.cz), proběhla jednání s magistrátem, TSK i s naším panem starostou. Výsledkem bylo svolání veřejného projednání úřadem MČ přímo na Blatově, za účasti dvou starostů, projektantů stavby a cca 100 občanů.

Jednomyslně byla odmítnuta varianta buspruhu ze zastávky Blatov. Silnou podporu získal i návrh na odmítnutí buspruhu v celé délce, zejména po zjištění, že stavba si vyžádá rok (resp. stavební sezonu) při úplné uzavírce silnice Českobrodská nebo dva roky při částečné uzavírce. Zatímco vyjednat zkrácení buspruhu od můstku místo od zastávky je zcela v rukou naší radnice, zastavení projektu buspruh v celé délce si zaslouží důkladné uvážení. Je třeba brát v úvahu, že zkrácený buspruh je zcela na území Běchovic, jejich slovo ve stavebním řízení bude zásadní. Běchovice mají důvody pro výstavbu buspruhu, zejména ve spojení s uvažovaným rozvojem území mezi silnicí a potokem.

Na druhé straně dopady omezení dopravy ponesou zejména lidé z Újezda. Jakákoliv omezení je nutno vyjednat pečlivě, dopředu o nich informovat a dbát také na zájmy místních podnikatelů, pro které je každá uzavírka pohromou. Znova se ukázalo, jak je diskuze s občany důležitá a že musí přijít včas. Každý větší projekt, ať dopravní nebo jiné stavby, by měl být zveřejněn a veřejné projednán již ve fázi územního řízení, aby bylo možné připomínky občanů zapracovat.

Marie Kučerová