O Rohožníku a jiných věcech

Rohožník zdravotní středisko
Fotografie z kampaně 2018. Na fotografii je Hana Mertová.

Zdravotní středisko na sídlišti Rohožník má další problém. Současný provozovatel rehabilitace se rozhodl zrušit toto detašované pracoviště, nový zájemce by podle sdělení městské části existoval, ale není jisté, jestli budou mít zdravotní pojišťovny zájem zde rehabilitaci nadále provozovat. 

Obecně situace ve zdravotnictví není jednoduchá, chybí peníze i personál a je možné, že pojišťovnám bude stačit ordinace stejného zaměření v blízkém okolí Újezda, ať už třeba v Klánovicích, Jirnech či třeba na Černém Mostě. Pokud tedy nějaký lékař ze střediska odejde, nemáme jistotu, že za něj bude v budoucnu náhrada.

(Pokračování textu…)

Kauza tenisové kurty

Před několika týdny se na nás (zastupitele za koalici Piráti a STAN pro Újezd) obrátili zástupci tenisového oddílu TJ Sokol Újezd nad Lesy s problémem uzavřených kurtů. Tenisté dostali výpověď loni v říjnu od již prakticky končící rady naší městské části v čele s bývalou starostkou. Přes zimu se pochopitelně nehrálo a jak se nyní ukázalo, ani se moc nejednalo pro vyřešení situace. Začala však nová sezóna, výpovědní lhůta vypršela a tenisové kurty byly osiřelé. Tenisté se pokoušeli situaci změnit, aby se mohli na kurty vrátit a provozovat je rovněž pro veřejnost, jak tomu bylo v minulosti. Jenže se objevil vážný spor. Nové vedení radnice v Újezdě trvalo na uspořádání výběrového řízení na provozovatele, tenisté zase trvali na tom, že vše, co během 36 let na kurtech vybudovali je jejich majetkem a pokud by se provozovatelem stal někdo jiný, bez vyrovnání nemůže kurty převzít. Nastal přímo ukázkový pat. Proběhlo několik pokusů o jednání, při kterých už však bohužel řádily i emoce, které by u takového vyjednávání vůbec být neměly. Kurty zůstaly zavřené, lajny začaly vyskakovat z antuky, na které se objevily první náletové pampelišky. Tráva kolem kurtů dosáhla zřejmě rekordní výšky. A co bylo nejhorší, na zamčené kurty nikdo nemohl. Podařilo se nám na magistrátu iniciovat třístranné jednání jeho úředníků (pozemky patří hl. m. Praze), TJ Sokol a pana starosty, kde si však strany pouze potvrdily své pozice a věc se nikam neposunula. Při dalším jednání byla přislíbena schůzka v pátek před zasedáním zastupitelstva, ta už se neuskutečnila.

Nezbývalo tedy, než celou věc narychlo předložit zastupitelstvu k projednání a souhlasu na námi navrženém kompromisu, jehož podstatou bylo uzavření smlouvy na pronájem kurtů s tenisovým oddílem TJ Sokol na tuto sezónu, během které proběhnou jednání k vyjasnění majetkových vztahů a také výběrové řízení na provozovatele pro další období. Při koncipování tohoto návrhu bylo pro nás nejdůležitější, aby se kurty znovu otevřely pro občany a Sokolové nebyli vyhnáni s „holým zadkem“.

Jsem moc rád, že zastupitelstvo k tomuto problému a našemu návrhu řešení přistoupilo až na ojedinělé výjimky konstruktivně. Jednání bylo obtížné a chvílemi velmi kostrbaté, neboť jsme řešili velice nestandardní situaci navíc v době, kdy už vládla všeobecná únava, ale díky pracovníkům úřadu se podařilo naformulovat po právní stránce přijatelné znění usnesení, které bylo poté přijato většinou zastupitelstva. Velký díky proto patří všem, kteří hlasovali pro návrh, Sokolům za smířlivý přístup a v neposlední řadě panu starostovi, který tento postup přijal. A tak věřím, že na kurtech se v těchto dnech už znovu počítají vítězné fiftýny, někdo tříská naštvaně raketou a Újezďákům tak nezbývá než popřát: Sportu zdar a tenisu zvlášť!

Petr Říha

Z našich podnětů – chodník u druhého stupně ZŠ

Dne 7.května jsem se společně s Lucií Doležalovou a Lenkou Danielovou setkala s vedením naší městské části. Slíbený zápis z této schůzky zveřejníme, jakmile bude autorizován ze strany úřadu, což by mělo být do konce tohoto týdne.
Na jednání jsme přednesli mnoho podnětů. Jeden z nich se týkal bezpečné cesty k druhému stupni ZŠ.
Řešili jsme, jak zajistit dětem (především těm, které nejsou do školy vozené autem a přicházejí od zastávky Újezd nad Lesy) co nejbezpečnější přesun k budově školy, včetně přechodu Polesné. Nelíbily se nám zejména dvě věci – za prvé to, že chodník od zmíněné zastávky náhle končil travnatým pásem a děti, ve snaze se mu vyhnout, prolézaly mezi auty a přecházely mimo vyznačený přechod a za druhé, že na chodník navazují schůdky, kterými jsou chodci navedeni do silnice v místě, kde není vyznačený přechod, a navíc je to těsně za křižovatkou.

(Pokračování textu…)

Studie budou!

Veřejná prostranství jsou vizitkou obce, tím co formuje její identitu a obyvatele. Jsou místem každodenního pohybu a společenského kontaktu, pobytovým prostorem, veřejným obývacím pokojem.

Je třeba konstatovat, že v rozvoji svých prostranství má naše obec dlouhodobě se kumulující dluh. V posledních dekádách se u nás hodně staví, ale málo revitalizuje. Stávající veřejná prostranství, vzniklá mnohdy živelně, spíše upadají a nová kvalitní nevznikají.

(Pokračování textu…)

S hazardem v Praze se pohnuly ledy!


27. března 2019 v 9 hodin ráno jsem se sešla na magistrátě  s paní radní Marvanovou a probrala možnost novely magistrátní vyhlášky o povolování míst k provozování hazardu.
Informovala jsem paní radní, která byla hostem v naší kavárně na Rohožníku před podzimními volbami, o problémech uvedené magistrátní vyhlášky a zejména o našem problému s kasinem na Rohožníku.

(Pokračování textu…)

Představení spolku ÚJEZD.KOM

Milí sousedé, rádi bychom Vám představili nově vzniklý komunitní spolek ÚJEZD.KOM. Naším cílem je rozvíjet komunitní život v Újezdě nad Lesy, ať už různými akcemi, výstavami, nebo i bazárky. V uplynulých letech jsme jako nadšení jedinci organizovali různé akce pro zlepšení sousedského života v naší MČ. Abychom mohli v aktivitách pokračovat ještě lépe, vznikl tento spolek. Jedním z hlavních impulzů k jeho založení byl i nápad na zřízení komunitní zahrady na Sídlišti Rohožník; na tomto projektu dále pracujeme. 

(Pokračování textu…)

Znečišťování veřejného prostoru

Možná jste někteří z vás sousedů zaznamenali v poslední době kauzu o neuklízených psích exkrementech na veřejných prostranstvích. Ano, tuto bouřlivou debatu na sociálních sítích, konkrétně ve fb skupině Újezd nad Lesy – místo pro život, jsem rozvířila já osobně tím, že jsem zveřejnila příspěvek s otázkou: „Kolik si myslíte, že jsem napočítala neuklizených psích hromádek jen při cestě z obchodu domů při okraji chodníku?“

(Pokračování textu…)