Veřejný prostor

Nový návrh metropolitního plánu Prahy

Metropolitní plán

V dubnu byl zveřejněn nový návrh metropolitního plánu Prahy. Minulé vedení obce podalo k návrhu plánu řadu připomínek, které byly zcela nebo částečně vypořádány a nyní se připravuje stanovisko městské části k navrženým změnám a dávají se při- pomínky nové. Připomínky…

Zavřít Blatov na dva roky

Bus Pruh, Silnice u Blatova, Praha 21

Zavřít Blatov na dva roky bez možnosti objížděk? I toto zaznělo na veřejném projednání k výstavbě buspruhu na začátku května. Na toto jednání přišla také velká spousta z vás, bylo vidět, že to je téma, které chcete řešit. A máte…

Metodika spolupodílu investorů

Naše VIZE Ujezd ZIJE

Řada městských částí se stejně jako ta naše potýká s problémy, které přináší bytová výstavba na jejich území, zejména pokud jde o výstavbu bytových komplexů, ať už v podobě souboru rodinných nebo bytových domů. Neustálý příliv obyvatel přináší problémy v dopravní infrastruktuře,…

Obec se vzdává

Naše VIZE Ujezd ZIJE

V minulém ÚZ pokračovala diskuse o směně pozemků v hodnotě desítek milionů korun mezi naší městskou částí a společností Spirit Finance. P. starosta Samec ji považuje za ideální (mj. přeci získáváme více metrů čtverečních), někteří místní se pozastavují nad přínosem…