V minulém ÚZ pokračovala diskuse o směně pozemků v hodnotě desítek milionů korun mezi naší městskou částí a společností Spirit Finance. P. starosta Samec ji považuje za ideální (mj. přeci získáváme více metrů čtverečních), někteří místní se pozastavují nad přínosem této směny. Zkusím shrnout hlavní věcné důvody, proč jsem já i ostatní zastupitelé za Piráty a STAN hlasovali proti této směně.

Obec se vzdává oploceného pozemku s povolením realizovat v lokalitě chybějící dětské hřiště, jehož poloha i tvar jsou téměř ideální, výměnou za pozemek “obtočený” kolem rodinného domu. Pro jakýkoliv záměr na tomto pozemku bude teprve třeba zajistit veškerá povolení, což může trvat roky.

Obec se vzdává možnosti průchodu územím v nejvhodnějším místě, tj. v návaznosti na ul. Rožmitálská a Rozhovická a dále do Račiněveské (přímá cesta do Penny Marketu).

Obec se vzdává možnosti zřídit autobusovou zastávku před svým pozemkem, a tak v budoucnu zajistit potřebnou obslužnost oblasti busy MHD (zejména do školy a na nádraží).


Smlouva obsahuje řadu závazků městské části, a ta si tak zásadně snižuje možnost ovlivnit konečnou podobu daného území. Není tedy zaručeno, že dané území bude rozparcelováno pro rodinné domy, jak bylo prezentováno v ÚZ. Naopak v souladu s platným územním plánem zde může vyrůst i menší sídliště několikapatrových bytových domů s veškerými nároky na veřejnou infrastrukturu pro budoucí obyvatele. Místo toho, abychom na ni vyjednali příspěvek od developera, zaplatíme vše z obecního.

Marek Havrda