Loading…

Zprávy z kontrolního výboru

Na listopadovém zasedání zastupitelstva byly mimo jiné projednány zprávy z kontrolního výboru. Za závažnější lze považovat zejména kontrolní zprávu o stavbě požární zbrojnice, kde vznikla pohledávka za stavební firmou z vyplacených a nezúčtovaných záloh ve výši cca 1,5 mil. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že firma je v konkurzu a má majetek zanedbatelné hodnoty, bude se […]

Komentář k zastupitelstvu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy – prosinec 2019

Náklady na spory se společností SPIRIT FINANCE a.s. – je to solidní partner pro obec? Náklady na právní zastoupení MČ v jednom z absurdních sporů společnosti SPIRIT FINANCE a.s. s obcí dosáhly téměř 1,5 mil. Kč. Tato částka byla na základě prohraného sporu obci neúspěšným žalobcem sice uhrazena, ale celá, na základě dodatku ke smlouvě […]

Realizujme hřiště Oplanská

Po více jak 20 letech čekání se jihozápadní Újezd konečně může dočkat prvního veřejného dětského hřiště. V posledních desetiletích bylo v oblasti jižního Blatova, tj. část naší MČ mezi hlavní ulicí a ulicí na Koloděje (Staroújezdskou),  postaveno velké množství rodinných domů a bytů. Původně zde byla plánovaná realizace zeleného pásu i dětského hřiště. Plány se […]

Facebook komunikace naší obce Újezd nad Lesy

Facebook je v Újezdě nad Lesy významným komunikačním médiem. Jsou to dva roky, kdy Blanka Charvátová (tehdy matka na rodičovské, nyní zastupitelka) založila fb skupinu „Újezd nad Lesy – místo pro život“. Skupina má dnes přes dva tisíce členů, kteří si sdílejí a komentují zajímavosti z Újezda a okolí, doporučují si lékaře, řemeslníky.  Po komunálních […]

Celostátní forum Pirátské strany 2020

O uplynulém víkendu, 11.-12.1.2020, se v Ostravě sešli Piráti a Pirátky ze všech koutů republiky, aby si mimo jiné zvolili republikové předsednictvo. Předsednický post obhájil Ivan Bartoš, místopředsedy se stali Olga Richterová, Vojtěch Pikal, Radek Holomčík a Martin Kučera.  Já osobně jsem se takovéto akce účastnila poprvé, jela jsem do Ostravy plná představ, jaké to vlastně […]

Novoroční zamyšlení 2020

Novoroční zamyšlení. Narodila jsem se na Vltavě, na ostrově Štvanice a celý život se považuji za Pražáka, mám Prahu ráda ve všech jejích místech a podobách. Když jsem se před sedmnácti lety přistěhovala do Újezda, překvapilo mě, jaký důraz zdejší lidé dávají na to, že se v Újezdě narodili nebo jak dlouho tu žijí, jako […]

magazín OKO

Před rokem pozvolna utichla volební vřava a zdálo se, že je před námi období relativního klidu. Jako pozitivní krok jsme před rokem ocenili informaci, že pokud rada jmenuje zastupitele pana Duchka do redakční rady Újezdského zpravodaje, nebude vycházet mimořádně agresivní politický magazín OKO, řízený do té doby stejným zastupitelem. Ale něco se změnilo a po […]

Montessori škola

Dovolte mi, abych Vám popřála poklidné svátky vánoční a úspěšně vykročení do roku 2020. Snad nám nový rok přinese vše dobré, ať už v osobním životě, tak i v tom obecním, komunálním. Dnešní úvahu bych ráda věnovala škole. V Újezdě byl úspěšně spuštěn projekt vyučování podle Montessori principů. Letos byla otevřena už druhá třída, kde […]

Nekopírujte text!