Návštěva předsedy pražského STANu a náměstka primátora Prahy v Újezdě nad Lesy

V úterý 19.11.2019 jsme měli tu čest uvítat u nás v Újezdě nad Lesy předsedu pražské organizace Starostů a nezávislých a náměstka primátora Prahy pana Petra Hlubučka s jeho týmem na neformálním setkání se zastupiteli a příznivci uskupení Piráti a STAN pro Újezd. Petr Hlubuček má jako radní odpovědnost zejména za oblast infrastruktury a technického vybavení,  životní prostředí, volnočasové aktivity, bezpečnost a prevenci kriminality. Současně je již ve třetím období úspěšným starostou městské části Lysolaje a má velké zkušenosti z oblasti komunální politiky. Uspořádali jsme pro pana Hlubučka a jeho tým “Újezdtour” a seznámili ho s některými lokalitami a záměry naší městské části, které se týkají jeho kompetencí, a také se svými problémy, které máme jako opoziční zastupitelé zejména v oblasti komunikace s vedením obce.

Zastavení první, les V Panenkách.

(Pokračování textu…)

Komentář k zářijovému zastupitelstvu Praha 21 – Újezd nad Lesy

Program a kontrola usnesení

Zastupitel pan Roušar navrhl doplnění programu o bod Znovuotevření zastávky Rápošovská, návrh byl přijat. Návrh Marie Kučerové, aby byl zařazen do programu bod Projednání plánu zasedání ZMČ na rok 2019/2020 přijat nebyl, takže bude nadále probíhat poněkud zmatená organizace zastupitelstev, která jsou vyhlašována ad hoc s nevelkým předstihem. Vzhledem k tomu, že řada zastupitelů má náročné povolání i řadu jiných povinností, a musí si plánovat své aktivity dlouho dopředu, je nárazové vyhlašování zasedání zastupitelstva velmi limitujícím faktorem pro účast na jednání.

(Pokračování textu…)

Interpelujeme za vás

Na žádost občanů jsme předložili na zastupitelstvu dne 2. 9. 2019 několik interpelací a dotazů a ve zkratce přinášíme odpovědi tak, jak jsme je zaznamenali a porozuměli jim.

Zajištění dozoru ze strany policie, případně dobrovolníků při pohybu dětí na hlavní ulici při cestě do a ze školy, který je v důsledku uzavření zastávky Rápošovská hodně chaotický a nebezpečný. Pan místostarosta vysvětlil, že dobrovolníci nebudou, protože se jich nepřihlásilo dost, aby policie mohla zorganizovat jejich proškolení. Přislíbil ale snahu zajistit pohyb dětí příslušníky policie.

(Pokračování textu…)

Komentář k červnovému zastupitelstvu Praha 21 – Újezd nad Lesy

Program a kontrola usnesení

Do programu zastupitelstva konaného dne 10.6.2019 byl všemi hlasy dodatečně přijat bod navržený naším zastupitelem Petrem Říhou Znovuotevření tenisových kurzů. Návrh Marka Havrdy na rozdělení bodu Změny územního plánu tak, aby bylo možné projednat každou navrženou změnu samostatně přijat nebyl, což omezilo řádné projednání tohoto zásadního bodu. Zastupitelům tak nebylo umožněno o každé změně hlasovat samostatně, i když navrhované změny spolu věcně ne vždy nesouvisí (některé jsou na Rohožníku, jiné u školy, další u nádraží).

(Pokračování textu…)

O Rohožníku a jiných věcech

Rohožník zdravotní středisko
Fotografie z kampaně 2018. Na fotografii je Hana Mertová.

Zdravotní středisko na sídlišti Rohožník má další problém. Současný provozovatel rehabilitace se rozhodl zrušit toto detašované pracoviště, nový zájemce by podle sdělení městské části existoval, ale není jisté, jestli budou mít zdravotní pojišťovny zájem zde rehabilitaci nadále provozovat. 

Obecně situace ve zdravotnictví není jednoduchá, chybí peníze i personál a je možné, že pojišťovnám bude stačit ordinace stejného zaměření v blízkém okolí Újezda, ať už třeba v Klánovicích, Jirnech či třeba na Černém Mostě. Pokud tedy nějaký lékař ze střediska odejde, nemáme jistotu, že za něj bude v budoucnu náhrada.

(Pokračování textu…)

Zpráva z krajské schůze pražských Pirátů v Újezdě nad Lesy 4.7.2019

Ve čtvrtek 4.7.2019 se na okraji Prahy, v Újezdě nad Lesy, uskutečnila výjezdní krajská schůze pražské organizace Pirátské strany. Dorazil mimo jiné primátor hl.m. Prahy Zdeněk Hřib, poslanci Jakub Michálek a Jan Lipavský, radní a zastupitelé hl.m. Prahy Adam Zábranský, Michaela Krausová, Viktor Mahrik, z pražského předsednictva Pirátů například Jan Hora či starostové jiných městských částí  – Daniel Mazur (Praha 5), či Zorka Starčevičová (Klánovice) a také zástupci široké veřejnosti, nejen z Újezdu nad Lesy, ale i širokého okolí.

Dozvěděli jsme se novinky z pražského Magistrátu, Poslanecké sněmovny a vedla se živá diskuse, kdy se přítomní ptali například na výstavbu pražského okruhu, výstavbu metra D, aktuální politickou situaci a na projekty, na kterých Piráti pracují.  Řešila se i dostupnost bydlení pro seniory a rodiny s dětmi a otázka konce bydlení rodin na ubytovnách

Zajímá vás víc? Pak se podívejte na www.piratipracuji.cz a na www.praha.pirati.cz

Děkujeme Penzionu a restauraci Petra za zázemí, bylo příjemné vyjet z Pirátského centra v rušném centru Prahy a užít si neformální atmosféry a klidu na periferii. Těšíme se na příští výjezdní schůzi!

Fotografie z akce naleznete na https://www.ujezdzije.cz/krajska-schuze-piratu-v-ujezde-nad-lesy/

Blanka Charvátová, zastupitelka Prahy 21

Krajská schůze Pirátů v Újezdě nad Lesy

V Újezdě nad Lesy se včera, 4.7.2019, uskutečnila krajská schůze pražských Pirátů, dorazil i pan primátor Zdeněk Hřib a mnozí další, kteří nás informovali o nejnovějším dění na pražském Magistrátu a i ve Sněmovné.

Podrobnější zprávu přineseme později, zatím nabízíme pár fotografií.

Díky všem, kdo jste dorazili a restauraci a penzionu Petra za skvělé zázemí.

Blanka Ch.

Krajská schůze pražských Pirátů mimořádně v Újezdě nad Lesy!

Ve čtvrtek 4.7.2019 od 18:00 se v Újezdě nad Lesy v Penzionu Petra (Zalešanská 679) mimořádně uskuteční krajská schůze pražské organizace Pirátské strany. Schůze je otevřená i pro veřejnost.

„Jsme rádi, že se Piráti rozhodli pro výjezdní zasedání krajské schůze právě u nás na Praze 21. Můžeme jim tak přiblížit, co obnáší život na periferii a s jakými starostmi a radostmi se tu potýkáme každý den. A zároveň se my můžeme dozvědět, co se odehrává na pražském Magistrátu a zeptat se na vše, co nás zajímá. Ráda bych připomněla, že krajská schůze je jako vždy veřejná.“ Blanka Charvátová, zastupitelka Prahy 21

Do Újezda nad Lesy se nejlépe dostanete vlakem z Masarykova nádraží (linka S1, odjezd vždy v 01 a 31) a z Hlavního nádraží (linka S7, odjezd vždy ve 14 a 44), oboje do zastávky Praha – Klánovice. Zde je možné přestoupit na autobus (linka 211 a 391) do zastávky Sudějovická. Můžete také využít autobus MHD, z Černého Mostu linka 250, z Depo Hostivař linka 163, to ale vzhledem k silné automobilové dopravě nedoporučujeme.

Jak zlepšit jednání zastupitelstva

Dva dny trvající jednání zastupitelstva je nejen úmorné pro zúčastněné, ale je to i omezující faktor pro účast občanů. Je snadné říct, že za to mohou “ti druzí”, ale zkusme se zamyslet, jak dostat jednání do únosných mezí.

Především je třeba říct  co udělat nelze. Nelze bránit zastupitelům v projevech jejich vůle, současné časové limity jsou dostačující. Nelze zabránit, aby se na jednom zasedání sešlo více náročných témat, například souběh schvalování účetní závěrky, finančních odměn a náhrad pro zastupitele a změn v územním plánu je očekávatelně náročný. Nelze vyměnit pomalý a neobratný hlasovací software z důvodu plnění podmínek dotace.

Co tedy změnit lze?  Pokud je předmětem jednání schválení nějaké směrnice či pravidel, bylo by užitečné a účinné dát směrnici či pravidla k připomínkám zastupitelům ještě před tím, než jsou zařazeny do oficiálních podkladů pro jednání, to zdůrazňujeme od začátku. V rámci připomínek by se vychytaly chyby a nelogičnosti, některé připomínky by rada akceptovala, jiné odmítla s vysvětlením, proč jsou nežádoucí, a zastupitel by uvážil na čem bude trvat. Situace, kdy se formou četných změn usnesení a protinávrhů mění jednotlivosti v předložené směrnici a kdy se o jednotlivých připomínkách diskutuje přímo na zastupitelstvu, vede nejen ke ztrátě času, ale stoupá riziko dalších chyb vyvolaných nově schválenými úpravami.

Další vhodnou změnou proti stávajícím zvyklostem by bylo, aby se neprojednávalo několik rozdílných věcí v jednom bodu jednání. Každý bod by ideálně měl mít pouze dva návrhy usnesení – bere na vědomí nebo schvaluje – a ukládá někomu něco. Situace, kdy je v jednom bodě jednání navrženo čtyři i více usnesení, vede ke zmatkům, v diskuzi vystupuje každý k něčemu jinému a pak se ztrácí přehled o čem se zrovna hlasuje. Na touto stávající praxí se zamyslí i kontrolní výbor.

K dalším vylepšením by mohlo patřit i připravovat protinávrhy písemně, pokud to lze, a posunutí začátku jednání na 16 hodinu.

Marie Kučerová