Interpelujeme za vás

Na žádost občanů jsme předložili na zastupitelstvu dne 2. 9. 2019 několik interpelací a dotazů a ve zkratce přinášíme odpovědi tak, jak jsme je zaznamenali a porozuměli jim.

Zajištění dozoru ze strany policie, případně dobrovolníků při pohybu dětí na hlavní ulici při cestě do a ze školy, který je v důsledku uzavření zastávky Rápošovská hodně chaotický a nebezpečný. Pan místostarosta vysvětlil, že dobrovolníci nebudou, protože se jich nepřihlásilo dost, aby policie mohla zorganizovat jejich proškolení. Přislíbil ale snahu zajistit pohyb dětí příslušníky policie.

(Pokračování textu…)

Komentář k červnovému zastupitelstvu Praha 21 – Újezd nad Lesy

Program a kontrola usnesení

Do programu zastupitelstva konaného dne 10.6.2019 byl všemi hlasy dodatečně přijat bod navržený naším zastupitelem Petrem Říhou Znovuotevření tenisových kurzů. Návrh Marka Havrdy na rozdělení bodu Změny územního plánu tak, aby bylo možné projednat každou navrženou změnu samostatně přijat nebyl, což omezilo řádné projednání tohoto zásadního bodu. Zastupitelům tak nebylo umožněno o každé změně hlasovat samostatně, i když navrhované změny spolu věcně ne vždy nesouvisí (některé jsou na Rohožníku, jiné u školy, další u nádraží).

(Pokračování textu…)

O Rohožníku a jiných věcech

Rohožník zdravotní středisko
Fotografie z kampaně 2018. Na fotografii je Hana Mertová.

Zdravotní středisko na sídlišti Rohožník má další problém. Současný provozovatel rehabilitace se rozhodl zrušit toto detašované pracoviště, nový zájemce by podle sdělení městské části existoval, ale není jisté, jestli budou mít zdravotní pojišťovny zájem zde rehabilitaci nadále provozovat. 

Obecně situace ve zdravotnictví není jednoduchá, chybí peníze i personál a je možné, že pojišťovnám bude stačit ordinace stejného zaměření v blízkém okolí Újezda, ať už třeba v Klánovicích, Jirnech či třeba na Černém Mostě. Pokud tedy nějaký lékař ze střediska odejde, nemáme jistotu, že za něj bude v budoucnu náhrada.

(Pokračování textu…)

Zpráva z krajské schůze pražských Pirátů v Újezdě nad Lesy 4.7.2019

Ve čtvrtek 4.7.2019 se na okraji Prahy, v Újezdě nad Lesy, uskutečnila výjezdní krajská schůze pražské organizace Pirátské strany. Dorazil mimo jiné primátor hl.m. Prahy Zdeněk Hřib, poslanci Jakub Michálek a Jan Lipavský, radní a zastupitelé hl.m. Prahy Adam Zábranský, Michaela Krausová, Viktor Mahrik, z pražského předsednictva Pirátů například Jan Hora či starostové jiných městských částí  – Daniel Mazur (Praha 5), či Zorka Starčevičová (Klánovice) a také zástupci široké veřejnosti, nejen z Újezdu nad Lesy, ale i širokého okolí.

Dozvěděli jsme se novinky z pražského Magistrátu, Poslanecké sněmovny a vedla se živá diskuse, kdy se přítomní ptali například na výstavbu pražského okruhu, výstavbu metra D, aktuální politickou situaci a na projekty, na kterých Piráti pracují.  Řešila se i dostupnost bydlení pro seniory a rodiny s dětmi a otázka konce bydlení rodin na ubytovnách

Zajímá vás víc? Pak se podívejte na www.piratipracuji.cz a na www.praha.pirati.cz

Děkujeme Penzionu a restauraci Petra za zázemí, bylo příjemné vyjet z Pirátského centra v rušném centru Prahy a užít si neformální atmosféry a klidu na periferii. Těšíme se na příští výjezdní schůzi!

Fotografie z akce naleznete na https://www.ujezdzije.cz/krajska-schuze-piratu-v-ujezde-nad-lesy/

Blanka Charvátová, zastupitelka Prahy 21

Krajská schůze Pirátů v Újezdě nad Lesy

V Újezdě nad Lesy se včera, 4.7.2019, uskutečnila krajská schůze pražských Pirátů, dorazil i pan primátor Zdeněk Hřib a mnozí další, kteří nás informovali o nejnovějším dění na pražském Magistrátu a i ve Sněmovné.

Podrobnější zprávu přineseme později, zatím nabízíme pár fotografií.

Díky všem, kdo jste dorazili a restauraci a penzionu Petra za skvělé zázemí.

Blanka Ch.

Krajská schůze pražských Pirátů mimořádně v Újezdě nad Lesy!

Ve čtvrtek 4.7.2019 od 18:00 se v Újezdě nad Lesy v Penzionu Petra (Zalešanská 679) mimořádně uskuteční krajská schůze pražské organizace Pirátské strany. Schůze je otevřená i pro veřejnost.

„Jsme rádi, že se Piráti rozhodli pro výjezdní zasedání krajské schůze právě u nás na Praze 21. Můžeme jim tak přiblížit, co obnáší život na periferii a s jakými starostmi a radostmi se tu potýkáme každý den. A zároveň se my můžeme dozvědět, co se odehrává na pražském Magistrátu a zeptat se na vše, co nás zajímá. Ráda bych připomněla, že krajská schůze je jako vždy veřejná.“ Blanka Charvátová, zastupitelka Prahy 21

Do Újezda nad Lesy se nejlépe dostanete vlakem z Masarykova nádraží (linka S1, odjezd vždy v 01 a 31) a z Hlavního nádraží (linka S7, odjezd vždy ve 14 a 44), oboje do zastávky Praha – Klánovice. Zde je možné přestoupit na autobus (linka 211 a 391) do zastávky Sudějovická. Můžete také využít autobus MHD, z Černého Mostu linka 250, z Depo Hostivař linka 163, to ale vzhledem k silné automobilové dopravě nedoporučujeme.

Jak zlepšit jednání zastupitelstva

Dva dny trvající jednání zastupitelstva je nejen úmorné pro zúčastněné, ale je to i omezující faktor pro účast občanů. Je snadné říct, že za to mohou “ti druzí”, ale zkusme se zamyslet, jak dostat jednání do únosných mezí.

Především je třeba říct  co udělat nelze. Nelze bránit zastupitelům v projevech jejich vůle, současné časové limity jsou dostačující. Nelze zabránit, aby se na jednom zasedání sešlo více náročných témat, například souběh schvalování účetní závěrky, finančních odměn a náhrad pro zastupitele a změn v územním plánu je očekávatelně náročný. Nelze vyměnit pomalý a neobratný hlasovací software z důvodu plnění podmínek dotace.

Co tedy změnit lze?  Pokud je předmětem jednání schválení nějaké směrnice či pravidel, bylo by užitečné a účinné dát směrnici či pravidla k připomínkám zastupitelům ještě před tím, než jsou zařazeny do oficiálních podkladů pro jednání, to zdůrazňujeme od začátku. V rámci připomínek by se vychytaly chyby a nelogičnosti, některé připomínky by rada akceptovala, jiné odmítla s vysvětlením, proč jsou nežádoucí, a zastupitel by uvážil na čem bude trvat. Situace, kdy se formou četných změn usnesení a protinávrhů mění jednotlivosti v předložené směrnici a kdy se o jednotlivých připomínkách diskutuje přímo na zastupitelstvu, vede nejen ke ztrátě času, ale stoupá riziko dalších chyb vyvolaných nově schválenými úpravami.

Další vhodnou změnou proti stávajícím zvyklostem by bylo, aby se neprojednávalo několik rozdílných věcí v jednom bodu jednání. Každý bod by ideálně měl mít pouze dva návrhy usnesení – bere na vědomí nebo schvaluje – a ukládá někomu něco. Situace, kdy je v jednom bodě jednání navrženo čtyři i více usnesení, vede ke zmatkům, v diskuzi vystupuje každý k něčemu jinému a pak se ztrácí přehled o čem se zrovna hlasuje. Na touto stávající praxí se zamyslí i kontrolní výbor.

K dalším vylepšením by mohlo patřit i připravovat protinávrhy písemně, pokud to lze, a posunutí začátku jednání na 16 hodinu.

Marie Kučerová

Kauza tenisové kurty

Před několika týdny se na nás (zastupitele za koalici Piráti a STAN pro Újezd) obrátili zástupci tenisového oddílu TJ Sokol Újezd nad Lesy s problémem uzavřených kurtů. Tenisté dostali výpověď loni v říjnu od již prakticky končící rady naší městské části v čele s bývalou starostkou. Přes zimu se pochopitelně nehrálo a jak se nyní ukázalo, ani se moc nejednalo pro vyřešení situace. Začala však nová sezóna, výpovědní lhůta vypršela a tenisové kurty byly osiřelé. Tenisté se pokoušeli situaci změnit, aby se mohli na kurty vrátit a provozovat je rovněž pro veřejnost, jak tomu bylo v minulosti. Jenže se objevil vážný spor. Nové vedení radnice v Újezdě trvalo na uspořádání výběrového řízení na provozovatele, tenisté zase trvali na tom, že vše, co během 36 let na kurtech vybudovali je jejich majetkem a pokud by se provozovatelem stal někdo jiný, bez vyrovnání nemůže kurty převzít. Nastal přímo ukázkový pat. Proběhlo několik pokusů o jednání, při kterých už však bohužel řádily i emoce, které by u takového vyjednávání vůbec být neměly. Kurty zůstaly zavřené, lajny začaly vyskakovat z antuky, na které se objevily první náletové pampelišky. Tráva kolem kurtů dosáhla zřejmě rekordní výšky. A co bylo nejhorší, na zamčené kurty nikdo nemohl. Podařilo se nám na magistrátu iniciovat třístranné jednání jeho úředníků (pozemky patří hl. m. Praze), TJ Sokol a pana starosty, kde si však strany pouze potvrdily své pozice a věc se nikam neposunula. Při dalším jednání byla přislíbena schůzka v pátek před zasedáním zastupitelstva, ta už se neuskutečnila.

Nezbývalo tedy, než celou věc narychlo předložit zastupitelstvu k projednání a souhlasu na námi navrženém kompromisu, jehož podstatou bylo uzavření smlouvy na pronájem kurtů s tenisovým oddílem TJ Sokol na tuto sezónu, během které proběhnou jednání k vyjasnění majetkových vztahů a také výběrové řízení na provozovatele pro další období. Při koncipování tohoto návrhu bylo pro nás nejdůležitější, aby se kurty znovu otevřely pro občany a Sokolové nebyli vyhnáni s „holým zadkem“.

Jsem moc rád, že zastupitelstvo k tomuto problému a našemu návrhu řešení přistoupilo až na ojedinělé výjimky konstruktivně. Jednání bylo obtížné a chvílemi velmi kostrbaté, neboť jsme řešili velice nestandardní situaci navíc v době, kdy už vládla všeobecná únava, ale díky pracovníkům úřadu se podařilo naformulovat po právní stránce přijatelné znění usnesení, které bylo poté přijato většinou zastupitelstva. Velký díky proto patří všem, kteří hlasovali pro návrh, Sokolům za smířlivý přístup a v neposlední řadě panu starostovi, který tento postup přijal. A tak věřím, že na kurtech se v těchto dnech už znovu počítají vítězné fiftýny, někdo tříská naštvaně raketou a Újezďákům tak nezbývá než popřát: Sportu zdar a tenisu zvlášť!

Petr Říha

Z našich podnětů – chodník u druhého stupně ZŠ

Dne 7.května jsem se společně s Lucií Doležalovou a Lenkou Danielovou setkala s vedením naší městské části. Slíbený zápis z této schůzky zveřejníme, jakmile bude autorizován ze strany úřadu, což by mělo být do konce tohoto týdne.
Na jednání jsme přednesli mnoho podnětů. Jeden z nich se týkal bezpečné cesty k druhému stupni ZŠ.
Řešili jsme, jak zajistit dětem (především těm, které nejsou do školy vozené autem a přicházejí od zastávky Újezd nad Lesy) co nejbezpečnější přesun k budově školy, včetně přechodu Polesné. Nelíbily se nám zejména dvě věci – za prvé to, že chodník od zmíněné zastávky náhle končil travnatým pásem a děti, ve snaze se mu vyhnout, prolézaly mezi auty a přecházely mimo vyznačený přechod a za druhé, že na chodník navazují schůdky, kterými jsou chodci navedeni do silnice v místě, kde není vyznačený přechod, a navíc je to těsně za křižovatkou.

(Pokračování textu…)