Bus pruh ano, ale až za obcí

Začátkem léta stavební úřad vydal překvapující územní rozhodnutí, na základě kterého by mělo být rozšířena komunikace mezi Újezdem a Běchovicemi směrem do centra o vyhrazený jízdní pruh pro MHD.

To je dobré řešení, ovšem pokud by se odehrávalo mimo zastavěné území obce. Rozšíření komunikace totiž nebude začínat za mostkem přes Běchovický potok, jak by se nabízelo, ale hned u zastávky Blatov do centra. Odtud bude vozovka rozšířena o 3,5 m jízdního pruhu a další cca 3 m padnou na vybudování opěrné zdi. Zároveň budou přeloženy kabelové sítě a 12 stožárů veřejného osvětlení.

To znamená vykácet více než dvě desítky vzrostlých stromů v blatovském parku a tím jej prakticky zlikvidovat a zhoršení prostupnosti území. Mezi ulicemi Novolhotská a Nadějovská vznikne 200 m dlouhá, místy až 2 m vysoká zeď se silničním zábradlím. Jediný přechod přes komunikaci zůstane ten současný před zastávkou Blatov. A tam, kde přechod už nyní chybí, mezi ulicí Ochozskou a Nadějovskou, žádný nevznikne. Propojení této části Blatova tak bude přes tři jízdní pruhy bez přechodu doslova vražedné. Otázkou je rovněž dopad na zástavbu severní strany Starokolínské, která zůstane po vykácení stromů obnažena a vystavena zvýšené hlučnosti a prašnosti.

Žádost o vydání UR podal magistrát, ale MČ Praha 21 je účastníkem řízení, takže se k němu vyjadřovala, v tichosti, bez jakékoliv diskuse, přestože tento záměr dramaticky změní tvář Blatova a ovlivní zdejší životní podmínky. Jedná se o fatální selhání vedení obce v oblasti územního a dopravního rozvoje.

Marie Kučerová (STAN)