Zprávy z výborů

Fungování kontrolního výboru

https://www.ujezdzije.cz/komentar-k-zastupitelstvu-mc-praha-21-11-2019/

V posledním čísle ÚZ p. Lameš napadl fungování kontrolního výboru (KV). Jeho tvrzení však odporují skutečnosti, proto bych ráda aspoň některá uvedla na pravou míru. KV hraje dost významnou roli – náleží mu kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a Rady MČ…