Dopravní negenerál – epilog

Vyřizování si účtů na stránkách ÚZ jsme chtěli odstranit změnou pravi- del pro jeho vydávání. Jak jsem psal v ÚZ 12/2021, náš návrh byl smeten pod stůl, takže s napadáním se budeme zřejmě i nadále setkávat. Osobně se tomu, tak jako dosud budu vyhýbat, ale občas je reakce nutná, překročí-li útok určitou mez. V minulém čísle …

Dopravní negenerál – epilog Pokračovat ve čtení »

Strategii rozvoje bydlení pro Prahu 21

Před rokem jsem psala o potřebě vytvořit Strategii rozvoje bydlení pro Prahu 21 a píšu o tom znova, protože se v tomto ohledu nic neděje nebo nejsme informováni. Dostupné bydlení je jednou ze základních potřeb člověka a bohužel nelze než konstatovat, že z roku na rok se dostupnost bydlení prudce zhoršuje a to zejména v …

Strategii rozvoje bydlení pro Prahu 21 Pokračovat ve čtení »

Dopravní negenerál – díl druhý

V minulém čísle ÚZ jsem se zabýval neexistujícím aktuálním dopravním generelem pro Újezd, který má navrhnout, co s tragickou dopravní situací, otravující nám zde život. Radní pro dopravu pan Růžička (ANO) za více než tři roky neudělal nic, co by Újezdu viditelně prospělo. Před pár dny jsem si na webu naší MČ všiml příspěvku „Praha …

Dopravní negenerál – díl druhý Pokračovat ve čtení »

Veřejné projednání buspruhu na Blatově

V roce 2021 bylo vydáno územní rozhodnutí na vybudování třetího pruhu pro MHD mezi Újezdem a Běchovicemi, tzv. buspruh. Podnět vzešel před léty z Újezda, avšak nikdo nežádal, aby pruh začínal už v intravilánu obce u zastávky Blatov, takto to navrhlo TSK a bohužel v rámci územního řízení městská část dala souhlas. Považujeme to za …

Veřejné projednání buspruhu na Blatově Pokračovat ve čtení »

Příspěvek na bydlení pro potřebné

Drtí nás inflace, jejíž podstatnou složkou jsou náklady na bydlení, ze- jména náklady na vytápění. Dostupnou pomocí, kromě svetrů a omezení topení, jsou příspěvky na bydlení, o kterých ale značná část právě těch potřebných neví. Mezi potřebné patří zejména senioři, obzvlášť osaměle žijící senioři, a samoživitelky s dětmi. Nárok na příspěvek mají rodiny i jednotlivci …

Příspěvek na bydlení pro potřebné Pokračovat ve čtení »

Kde hledat pomoc ve finanční tísni

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a ne- máte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc. Může Vám pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek: Příspěvek na bydlení Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydle- ní. Nárok na …

Kde hledat pomoc ve finanční tísni Pokračovat ve čtení »

Dopravní negenerál

Na druhém jednání zastupitelstva v tomto volebním období, v prosinci 2018, jsme odhlasovali zadání úkolu radě městské části zajistit aktualizaci dopravního generelu z roku 2013. Termín splnění byl stanoven do konce roku 2019. Radním a gestorem dopravy se stal p. místostarosta Růžička (ANO), který měl celý rok na promítnutí současné situace do generelu. Po třičtvrtě …

Dopravní negenerál Pokračovat ve čtení »

Metodika spolupodílu investorů

Řada městských částí se stejně jako ta naše potýká s problémy, které přináší bytová výstavba na jejich území, zejména pokud jde o výstavbu bytových komplexů, ať už v podobě souboru rodinných nebo bytových domů. Neustálý příliv obyvatel přináší problémy v dopravní infrastruktuře, v dopravní obslužnosti, v nedostačující kapacitě školek a školy i v nárocích na kapacitu sítí všeho druhu. …

Metodika spolupodílu investorů Pokračovat ve čtení »

Obec se vzdává

V minulém ÚZ pokračovala diskuse o směně pozemků v hodnotě desítek milionů korun mezi naší městskou částí a společností Spirit Finance. P. starosta Samec ji považuje za ideální (mj. přeci získáváme více metrů čtverečních), někteří místní se pozastavují nad přínosem této směny. Zkusím shrnout hlavní věcné důvody, proč jsem já i ostatní zastupitelé za Piráty …

Obec se vzdává Pokračovat ve čtení »