Zastupitelstvo březen 2024

ZASTUPITELSTVO 18.3.2024

Podle programu to opět vypadalo, že budeme schvalovat víceméně  jen provozní technické tisky. Bod zpráva o činnosti Rady, kde by Rada měla informovat například o tom, na jakých projektech pracuje, byl naprosto bez obsahu neboli nedozvěděli jsme se skoro nic. Proto jsem se snažila ptát v rámci rozpravy a interpelací. V rozpravě je bohužel málo času – jen dvě pětiminutová vystoupení. Když jsem poprvé za 6,5 roku svého bytí zastupitelkou požádala kolegy o schválení třetího vystoupení, zamítli mi ho. Obvykle bývá dobrým zvykem – a my s kolegou za STAN to tak děláme – že hlasujeme pro možnost dalšího vyjádření ostatních, vždyť proto tam jsme a lidé mají slyšet i opoziční názory.

Poliklinika Rohožník

Vyjádření pí místostarostky Motejlové (nejde o úplně doslovnou citaci) – Jak už víte, budova zdravotního střediska Rohožník musí projít rekonstrukcí. My máme v plánu postavení úplně nového zdravotního střediska. Proč? Je tam hned několik důvodů- dva z nich jsou technický a ekonomický. Některé technologie tam nejdou repasovat, opravit. I kdybychom ty technologie opravili, tak je to nehospodárné a ta budova je obecně morálně zastaralá. (paní Motejlová zmínila, že jsou nyní jiné parametry například na výšku stropu apod.). Ekonomicky líp vyjde postavit budovu novou. S tím souvisí studie z roku 2020, která porovnávala, zda postavit novou budovu nebo to zrekonstruovat, a došla ke stejnému závěru. Nakonec budou mít doktoři, zdravotní personál i pacienti k dispozici krásnou moderní budovu se všemi moderními technologiemi a kde budou moct vykonávat svoji lékařskou praxi v potřebném komfortu.

Nyní se tedy zdá, že vedení MČ učinilo stejný závěr, jaký nám poskytla už před  čtyři roky studie a už předtím to byl vcelku jasný závěr – minimálně v tom, že nelze provádět rekonstrukci za provozu. Doufám, že se na schůzce, kterou jsem si s paní místostarostkou dohodla, dozvím nějaké konkrétní informace.

Rekonstrukce ulice Hulická

Projektová dokumentace včetně stavebního povolení byla připravena již v minulém volebním období, dosud se ale nesehnaly finance od magistrátu. Dle informací z MHMP se o to MČ zatím ani nepokoušela.

Rekonstrukce chodníku u zastávky Sudějovická v úseku mezi Zaříčanskou a Zalešanskou

Dopisem starosty byla přislíbena na konec března. Dle včerejší informace se odkládá na dobu po dokončení opravy povrchu v Lišické. Probíhá poptávkové řízení na zhotovitele. Povrch bude tvořen dlažbou.

Údržba pozemku naproti školce Sedmikráska

Pozemek bude vyčištěn četou pomocí křovinořezu během příštího týdne. Neví se, zda a jak bude řešeno parkování, zda se bude upravovat bahnitý rozježděný pruh.

Průchody v oblasti Donínské a okolí

Zastupitelstvo vydalo zamítavé stanovisko ke změně územního plánu, která by znamenala, že území může být zastavěno bez prostupu pro pěší. Zároveň bylo slíbeno, že se MČ zasadí o to, aby se na metropolitní plán vrátily značky „městská zeleň“, které z tohoto území záhadně vypadly.

Sledování změn územního plánu spadá po Odbor majetku a investic našeho úřadu, konkrétně je má na starosti pí Renáta Dražanová. Vedení městské části ale doporučuje občanům, aby se o to zajímali a hlídali si to sami.

I v tomto případě na hrozící pohromu – zastavění průchodů- upozornila pí Carbolová, úřad se probral až po tlaku místních.

Jak je na tom Újezd s penězi

K 31.12.2023 máme přebytek cca 35 mil., což je dáno především přijetím dotací, které se v minulém roce nepodařilo vyčerpat (například na rekonstrukci Masarykovy ZŠ a na hasičské auto). Další peníze přibyly díky vyšším úrokovým sazbám a také z nečekaně vyšších daňových příjmů. Rovněž máme příjmy z vedlejší hospodářské činnosti (cca 4mil). K dobrému hospodářskému výsledku přispěly také nižší provozní náklady úřadu – chybí dost zaměstnanců, takže se ušetřilo na mzdách. Personální stav úřadu je poměrně smutná záležitost, ale o tom jindy.

Peníze na chodníky

Finanční výbor souhlasil s návrhem pana Petra Říhy, aby se na účtu nedrželo příliš mnoho peněz, ale rozumně se investovaly a doporučil uvolnit částku 15mil. na opravy chodníků. Toto ale musí posvětit Rada MČ.

Ideal Lux

Pan starosta Hazdra zmínil, že se setkal se zájemcem na pronájem Ideal Luxu (nevím, jak jednání dopadlo). Dodal, že ho Ideal Lux nenaplňuje optimismem.

Anketa k dopravní situaci v okolí školy

Bylo přislíbeno, že se na příštím zastupitelstvu budeme zabývat dopravní situací kolem školy v ranní špičce. Výsledky nedávné ankety byly zkreslené, protože ji nemohli vyplnit rodiče dětí, kteří je do školy nevozí autem. O to je zajímavější, že 47% respondentů bylo pro resktriktivní dopravní opatření v okolí cca na 30 minut ráno. 51% není spokojeno se současným stavem, 76% chce bezpečnější přechody a 74% chce zvýšený dohled policie. Ve zhodnocení ankety se rovněž uvádí, že dominantní překážkou pro samostatné cesty dětí do školy je nebezpečnost dopravy, hlavní motivací pro dovážení dětí autem je pohodlí. Víc než třetina dotázaných by uvítala lepší dostupnost MHD.

Projekty, co by se mohly realizovat v dohledné době

V rámci minulé interpelace mi pan starosta poslal seznam projektů, které přebral od minulé Rady a starosty a které mají hotovou aspoň projektovou dokumentaci. Bohužel mu toho mnoho nepředali.

Smart WC na Rohožníku – to je vítězný projekt z participativního rozpočtu z roku 2021!, tudíž jen projektová dokumentace na tento pidi projekt trvala 3 roky.

Rekonstrukce sportoviště v Polesné

Rekonstrukce školního klubu ( ta už minimálně začala)

Beachvolejbalové hřiště

Etapa budování parku Zbyslavská (tuším, že jde o mlatové cesty)

Nezbývá než doufat, že se práce Rady MČ na zvelebování Újezda násobně zrychlí a dočkáme se nějakých reálných výsledků.