Lucie Doležalová

Odmítnutí pomoci ze strany úřadu

adaptační skupina

V říjnu vedení MČ náhle ukončilo podporu výuky českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky, která teprve pár měsíců probíhala v prostorách úřadu. Stalo se tak bez ochoty nejprve jednat a hledat konstruktivní řešení, což považuji za velice nešťastné a krátkozraké. Úspěšná integrace uprchlíků, jejíž…

Čtyři roky v opozičních lavicích

Čtyři roky v opozičních lavicích

Milí újezdští sousedé, čtyři roky uplynuly jako voda a další volby už ťukají na dveře. My, STAN a Piráti, jsme v tomto končícím období seděli v opozičních lavicích, které nedávají tolik možností aktivně zasahovat do dění v obci, jde spíš…

Velké díky všem, kdo pomáhají

adaptační skupina

Od počátku vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině přišlo na území Prahy 21 asi 300 uprchlíků. Většina z nich se chce vrátit domů, ale statistiky říkají, že zhruba 70 % z nich nakonec zůstane u nás. Proto jsme hned začali přemýšlet,…

Pravdivost přísloví „v nouzi poznáš přítele“

Naše VIZE Ujezd ZIJE

Milí sousedé, tentokrát se v mém sloupku nedočkáte politiky, bude o vděčnosti. Přelom roku bývá dobou bilancování. I já jsem se ohlédla zpátky a v myšlenkách prošla vším, co nás potkalo. Pro naši rodinu to byl rok skutečně náročný, ale…

Fungování kontrolního výboru

https://www.ujezdzije.cz/komentar-k-zastupitelstvu-mc-praha-21-11-2019/

V posledním čísle ÚZ p. Lameš napadl fungování kontrolního výboru (KV). Jeho tvrzení však odporují skutečnosti, proto bych ráda aspoň některá uvedla na pravou míru. KV hraje dost významnou roli – náleží mu kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a Rady MČ…

Pověst školy bude opět poškozena

ředitelka ZŠ Praha 21

Odvolání ředitelky ZŠ byl pro nás řadové zastupitele blesk z čistého nebe. Do té doby jsme netušili, že by škola měla zásadní problémy, natož že situace eskaluje a směřuje k odvolání paní ředitelky. Už to samo o sobě budí určité…