Čtyři roky v opozičních lavicích

Milí újezdští sousedé, čtyři roky uplynuly jako voda a další volby už ťukají na dveře. My, STAN a Piráti, jsme v tomto končícím období seděli v opozičních lavicích, které nedávají tolik možností aktivně zasahovat do dění v obci, jde spíš o to kontrolovat kroky vládnoucí koalice.

Některé jejich přešlapy se nám podařilo zastavit, jiné bohužel ne – navzdory naší snaze koalice vyčerpala rezervní fond MČ, nevýhodně vyměnila se spekulantem pozemky na Blatově či dostatečně neuhlídala realizaci nové MŠ Sluníčko. Jako matka tří dětí, které postupně procházejí zdejšími školami, zblízka sleduji školní dění a jako zastupitelka a členka Komise pro výchovu a vzdělávání se také snažím ho pozitivně ovlivňovat. Jakkoli se už mnohé podařilo, stále je co zlepšovat. Určitě bychom měli více vytěžit benefity, které může poskytnout velká škola.

Co mi v Újezdě hodně chybí, je základní umělecká škola s celou škálou oborů a rovněž střední škola. Doufám, že se v příštím období podaří také citlivěji zacházet s přírodou v intravilánu i kolem Újezda. Současný stav není dobrý. Dochází ke zbytečnému kácení zdravých vzrostlých stromů, asfalt se lije tam, kde nemá co dělat, neřeší se zadržování vody v krajině, přicházíme o novou výsadbu atd. Péče o životní prostředí je slabinou vedení naší MČ a je potřeba se poučit z chyb.

Závěrem bych chtěla poděkovat za možnost pracovat pro Újezd, za vaši podporu, rady i konstruktivní kritiku, a v neposlední řadě také svému manželovi a dětem za trpělivost ve chvílích, kdy na ně nezbýval čas.

Lucie Doležalová