Pokračování či změna nastaveného kurzu?

Před čtyřmi roky jsme se ucháze- li o možnost podílet se na vedení naší MČ. Chtěli jsme přinést odbornost, zkušenost a dlouhodobé uvažování, které Újezdu podle nás chybělo. ODS+ANO o spolupráci příliš nestály a řídily radnici stylem „Nerušte, vládneme“. Ze zveřejňovaných zápisů z rady se sice dá vyčíst, že se ODS+ANO na čemsi shodly, ale již ne na čem, neboť klíčové přílohy nejsou zveřejňovány ani zpřístupněny všem zastupitelům (v případě zájmu si je občan zdlouhavou byrokratickou cestou může vyžádat).

Na jednáních zastupitelstva naše návrhy v naprosté většině případů ODS+ANO jednoduše přehlasovaly. Někdy si dokonce odhlasovaly i předčasné ukončení diskuse zastupitelů. Koncepční přístup v Újezdě nadále chybí. Dá se to dělat jinak? Určitě ano. Jak jsme navrhovali: ve spolupráci s odborníky a s účastí občanů by měla vzniknout celková vize rozvoje a následně jednotlivé záměry. Dnes není z náročnějších slibů jako moderní boulevard k nádraží mimo současné dopravní komunikace (slib ODS) či krytý bazén (slib ANO) připraveno nic, alespoň zastupitelům nebyla předložena ani základní studie.

Tristní je z mého pohledu také hodnota za utracené peníze. MČ nás stála cca 400 milionů korun z toho např. cca 400 tis. na rohožnické griloviště či 4 mil. na placeného místostarostu pro dopravu (ANO). Újezd ale nemá ani koncepční dokument pro rozvoj dopravy, neboť ODS+ANO zrušily ten vytvořený minulým vedením a nový za čtyři roky zastupitelstvu nepředložily.

Tento měsíc budou moci újezdští občané rozhodnout o pokračování či změně nastaveného kurzu.

Marek Havrda