Marek Havrda

Mgr.et Mgr. Marek Havrda, Ph.D.

Ekonom a sociolog, náměstek ministra pro evropské záležitosti, zastupitel MČ Praha 21 (2018-2022). Nezávislý kandidát.

Kdo jsem

Vyrostl jsem v sousedních Běchovicích, kde jsem chodil i do základní školy. Újezd byl tehdy přirozeným centrem. V dětství jsem tak v Újezdě trávil hodně času, ať už na tenisových kurtech, které jsme v Běchovicích teprve svépomocí stavěli, nebo díky větší knihovně. A především jsem jezdil za kamarády na Rohožník. Po gymnázium jsem pokračoval studiem ekonomie na Karlově univerzitě a studia mne také zavála do USA (Johns Hopkins University, Georgetown University), Polska (Středoevropská univerzita / Lancaster University) a později Anglie (Warwick University). Po návratu ze zahraničí jsem v Újezdě postavil dům, kam jsme se s rodinou přestěhovali. Kromě práce na doktorátu jsem působil ve vedení několika menších odborných organizací, např. v obecně prospěšné společnosti při časopisu Respekt či řídil tým expertů, který zpracoval ekonomické analýzy a studie proveditelnosti pro velké i menší projekty mj. zaměřené na infrastrukturu či revitalizaci sídlišť.

Po dokončení doktorátu jsem uspěl v otevřeném konkurzu do Evropské komise, kde jsem se věnoval ochraně spotřebitelů, bezpečnosti potravin, zdravotnictví a podpoře důstojného stárnutí. Po téměř čtyřech letech v Bruselu jsme se s rodinou rozhodli vrátit do Újezda. 

Dlouhodobě se snažím podporovat informované vládnutí, tj. systematické využívání dostupných dat a poznatků vědy pro zlepšování veřejných politik a sociálních intervencí. Spolupracoval jsem mj. s ministerstvem financí nebo ministerstvem školství a od roku 2014 jsem členem (od r. 2022 předsedou) pracovní skupiny pro hodnocení dopadů Legislativní rady vlády. Jako expert jsem podporoval soukromé nadace (NF Avast, Nadace OSF, Nadace České spořitelny) a neziskové organizace (např. České priority, z.ú.).  Pracoval jsem s mezinárodním výzkumným start-upem GoodAI na analýze očekávaných dopadů umělé inteligence na společnost a ekonomiku. Jsem členem sítě expertů zabývajících se umělou inteligencí OECD a jedním ze spoluautorů mezinárodního standardu v dané oblasti (IEEE P7010). V této souvislosti jsem prezentoval zvané příspěvky například na Cambridge University nebo Stanford University.

Od ledna 2022 působím jako náměstek ministra pro evropské záležitosti. Přispívám k formulování pozic České republiky při přípravě evropské legislativy a českému předsednictví v Radě EU. V případě nepřítomnosti pana ministra pro evropského záležitosti ho zastupuji na jednání vlády.

Proč kandiduji

Je pro mne důležité místo, kde žiji. Újezd má obrovský potenciál, který zdaleka není naplněn. Dobře vím, že ani nejchytřejší a nejšikovnější člověk toho ale sám příliš nedosáhne. Pro jakýkoliv úspěch v businessu i veřejném prostoru je třeba práce řady lidí. O obci to platí dvojnásob. Jsem moc rád, že se v Újezdě žije dal dohromady výborný tým, který má motivaci, potřebné schopnosti a nyní i zkušenosti z lokální politiky, a má tak veškeré předpoklady naši městkou část kvalitatitativně posunout vpřed.Újezd potřebuje změnu vedení jako sůl, témat, které nás pálí, je mnoho od zanedbaných veřejných služeb nejen pro seniory, nedostatku vize územního rozvoje, až po nehospodárné chování radnice pod vedením ODS-ANO.

Čeho chci dosáhnout

Těší mě pomáhat všem (manažerům, ministrům, úředníkům i aktivistům), kteří chtějí svou činnost a rozhodnutí zakládat na ověřených faktech a datech, ne na dojmech. Trochu rozumím číslům. Umím zrealizovat projekt, od formulace vize po konkrétní výstup.

Co umím

Těší mě pomáhat všem (top manažerům, ministrům, úředníkům i aktivistům), kteří chtějí svou činnost a rozhodnutí zakládat na ověřených faktech a datech, ne na dojmech. Přispívám Lékařům bez hranic a vynikajícímu původně studentskému spolku Maendeleo, který pracuje s farmáři v Tanzánii. Jsem spoluautorem protikorupční kuchařky Korupcejakoparazit.cz. Několikrát v roce přednáším českým a zahraničním studentům. Loni jsem měl přednášku na Cambridge.

Co mě baví

Ze všeho nejraději lyžuju, šnorchluju na korálu nebo se jen tak toulám po krajině či městech (blízkých i vzdálených). Jsem aktivní sportovec-amatér. Mým sportovním vrcholem bylo britské univerzitní mistrovství v ledním hokeji, kde jsem reprezentoval Warwick Panthers, a čestné nevítězství na česko-slovenských hokejových hrách v Belgii (ani vynikající obrana gen. Petra Pavla tehdy nestačila).