Újezd potřebuje více než běžnou údržbu, Újezd potřebuje vizi.

Tu naši Vám představujeme.

Újezd žije mezi stromy

Postupně vytvoříme kultivovaný veřejný prostor mezi domy a zahradami – opravíme ulice, dobudujeme chodníky a vysadíme stromy podél ulic všude, kde to je možné. Zelený pás mezi budoucím obchvatem a jižní částí Újezda je prioritou.  Soustředíme se na šetrné hospodaření s vodou, zadržování dešťové vody, na přírodní vodní prvky a promyšlenou údržbu veřejné zeleně. Vytvoříme novou zelenou rekreační zónu podél Běchovického potoka. Žádné zbytečné kácení vzrostlých stromů. Žádné zbytečné asfaltové plochy, které se v létě stávají tepelnými ostrovy.

Autem i bez auta

Zřídíme nové přechody, pěší cesty a cyklostezky tak, abychom se bezpečně i bez auta dostali všude, kam je potřeba. Prioritou je bezpečná cesta do školy a k nádraží. Zajistíme zklidnění dopravy okolo škol. Zasadíme se, aby MHD obsluhovala všechny části Újezda. Na každý vlak do centra musí být možné dostat se MHD. Máme plán na řešení parkování u nádraží, který zajistí přiměřený počet parkovacích míst bez nutnosti rozsáhlého kácení a zvýšení průjezdů obcí. Nesmyslný systém jednosměrných ulic stále čeká na revizi.

Újezd domovem pro všechny generace

Zajistíme skutečnou rekonstrukci budovy zdravotního střediska na Rohožníku. Zahájíme přípravu stavby moderního domu pro seniory, ve kterém by byly i nové ordinace lékařů. Ve spolupráci s Pražskou developerskou společností a dalšími investory se zasadíme o vybudování nových obecních energeticky úsporných bytů pro naše občany. Budeme iniciovat stavbu nového ekumenického centra. Budeme podporovat sousedské akce a komunitní život, vytvoříme místa pro setkávání na Rohožníku, Blatově a v centru Újezda.

Největší škola školou nejlepší

Budeme podporovat školu při zkvalitňování výuky a využívání ověřených moderních přístupů. Dáme důraz na rozvoj kritického myšlení, kvalitní výuku jazyků i možnost vybrat si alternativní vzdělávací programy. Přivedeme do Újezda plnohodnotnou základní uměleckou školu se všemi obory a s dostatečnou kapacitou tak, aby se všechny děti mohly rozvíjet nejen při povinné výuce.

Nová střední škola

Újezd si zaslouží střední školu, která by se stala centrem místní nejen mladé komunity a kde by byl i kvalitní prostor s bezbariérovým přístupem pro setkávání napříč generacemi. Gymnázium nebo odborná střední škola umožní místním dětem studovat až do maturity v Újezdě. Přispěje také ke zkvalitnění společenského života v obci.

Občan partnerem

Spolu s odborníky a za účasti občanů připravíme koncepci rozvoje Újezda založenou na reálných datech. Všechny větší stavební i dopravní projekty budou předem diskutovány s občany formou veřejných projednání. Žádné stavby za zády občanů. Zápisy z jednání rady budou zveřejňovány ve srozumitelné formě včetně příloh.