Před čtyřmi roky se sešlo několik sousedů a řeklo si, že nejsou spokojeni se správou naší městské části. Měla by být více profesionální, transparentní a reagovat na potřeby lidí, kteří zde žijí …

Proč jdeme opět do voleb?

Proč jako ÚJEZD ŽIJE?

ÚJEZD POTŘEBUJE VÍCE NEŽ BĚŽNOU ÚDRŽBU, ÚJEZD POTŘEBUJE VIZI.

TU NAŠI VÁM PŘEDSTAVUJEME.