Krátké ohlédnutí za uplynulými čtyřmi lety

Stejně jako moji další kolegové i já si dovolím krátké ohlédnutí za uplynulými čtyřmi lety. V roce 2018 jsme se dali dohromady jako nespokojení sousedé, kterým nebylo jedno, jak se v Újezdě žije, řešili jsme neutěšený stav školy či zánik zdravotního střediska na Rohožníku. Dali jste nám svoji důvěru a pět z nás se stalo zastupiteli, za což vám ještě jednou děkuji. Sedíme nakonec v lavicích opozičních, což znamená, že naše možnosti, jak zasáhnout do rozhodování

Rady MČ Praha 21 (ODS a ANO) jsou omezené. Ne vždy všechno probíhalo tak, jak bychom si představovali, kolikrát jsme se informace dozvídali ze sociálních sítí nebo ze zpravodaje. Ale i tak si dovolím říct, že jsme odvedli kus dobré práce. Namátkou zmíním zabránění přijetí návrhu změn v Metropolitním plánu, které byly proti zájmu občanů (třeba absurdní velkokapacitní stadion u Rohožnické ulice), nebo prosazení veřejného projednání výstavby buspruhu na Blatově a uvedení relevantních argumentů, které ukázaly, proč je projekt v navrhované podobě nesmyslný.

Rádi bychom konečně začali proměňovat vize našeho uskupení Újezd žije v realitu. Pokud se rozhodnete dát nám v letošních volbách svůj hlas, zjistíte, že dokážeme Újezd posunout z Újezda u Běchovic do lokálního centra pro všechny věkové kategorie. Hřiště jsou fajn, ale jak pečujeme o veřejný prostor? Máme se kde potkávat, poznávat svoje sousedy? Já si myslím, že ne. Pojďme to změnit. Pokud vás naše vize a program zajímají, podívejte se na www.ujezdzije.cz.

Blanka Charvátová