Blanka Charvátová

Krátké ohlédnutí za uplynulými čtyřmi lety

Krátké ohlédnutí za uplynulými čtyřmi lety

Stejně jako moji další kolegové i já si dovolím krátké ohlédnutí za uplynulými čtyřmi lety. V roce 2018 jsme se dali dohromady jako nespokojení sousedé, kterým nebylo jedno, jak se v Újezdě žije, řešili jsme neutěšený stav školy či zánik…

Anketa týkající se jednosměrek

Doprava

Na webových stránkách úřadu se objevila anketa týkající se jednosměrek v Újezdě. Dle připojeného textu si od toho vedení úřadu slibuje ukončení nesmyslného kličkování naší obcí. Já jsem samozřejmě pro to, aby se doprava konečně po čtyřech letech odsouvání a…

Zavřít Blatov na dva roky

Bus Pruh, Silnice u Blatova, Praha 21

Zavřít Blatov na dva roky bez možnosti objížděk? I toto zaznělo na veřejném projednání k výstavbě buspruhu na začátku května. Na toto jednání přišla také velká spousta z vás, bylo vidět, že to je téma, které chcete řešit. A máte…

Rada (ODS/ANO) odvolala paní ředitelku

Naše VIZE Ujezd ZIJE

Rada (ODS/ANO) odvolala paní ředitelku naší základní školy. Na základě předložených dokumentů nepovažujeme její údajná pochybení za tak závažná, aby to muselo vést k jejímu okamžitému odvolání. Jsme silně znepokojení, že rozhodnutí odvolat paní ředitelku bylo opřeno o právní stanovisko,…

Vysokorychlostní železnice – VRT

Vysokorychlostní železnice - VRT

V lednu proběhla videokonference pod záštitou poslance Ondřeje Polanského (Piráti) na téma vysokorychlostní železnice (dále jen VRT), které jsem se také zúčastnila. Výstavba VRT je svým významem pro Prahu 21 srovnatelná s obchvatem a proto bych vám ráda v krátkosti představila, o co…