Vysokorychlostní železnice – VRT

V lednu proběhla videokonference pod záštitou poslance Ondřeje Polanského (Piráti) na téma vysokorychlostní železnice (dále jen VRT), které jsem se také zúčastnila. Výstavba VRT je svým významem pro Prahu 21 srovnatelná s obchvatem a proto bych vám ráda v krátkosti představila, o co se jedná.  

VRT má zajistit dlouhodobě spolehlivý průjezd dálkových vlaků pražským uzlem (v našem případě Praha-Brno) bez kontaktu s ostatními vlaky. Dojde k uvolnění prostoru na historických tratích pro rozvoj příměstské dopravy – náš koridor je přetížený a získal by se tolik potřebný prostor pro další osobní vlaky. Vysokorychlostní železniční spojení mezi Prahou a Brnem by mohlo využívat až 60 tisíc cestujících každý den. Cesta vlakem do měst podél trasy se navíc zkrátí o více než polovinu. Rychlejšímu cestování do menších měst pomůže pět odboček z hlavní trati – například cesta mezi Jihlavou a Prahou bude trvat cca 50 minut. 

Vznikne také přestupní uzel, dopravní terminál v nedalekých Nehvizdech. Ten má sloužit jako velké P+R pro obyvatele z okolních obcí, dále jako přestupní bod nejen pro VRT, ale i pro vlaky z Kolína či Nymburka a také jako přestup na autobusy mířící do okolních obcí. Takže přínos pro nás je kromě snadnějšího cestování na delší vzdálenosti i lepší spojení s centrem Prahy (Z Nehvizd by to do centra mělo trvat 15 minut).

Jak by měl terminál vypadat, se můžete podívat na vizualizaci vítězného návrhu vzešlého ze soutěže Správy železnic.

VRT Terminal Praha vychod , Nehvizdy
VRT Terminal Praha vychod , Nehvizdy

(zdroj (https://www.facebook.com/Spravazeleznic/posts/2200989826697843)

Přínosem pro nás by mělo být napojení na VRT v sousedních Běchovicích – nebudeme muset jezdit až na hlavní nádraží pokud bychom chtěli cestovat např.do Brna (celkem by mělo být pět přestupních zastávek, například ve výše zmiňované Jihlavě). Nyní se řeší, jak by toto napojení mělo vypadat.

Počet obyvatel Prahy a přilehlých obcí neustále roste a dopravu je třeba řešit. Jsem proto ráda, že se můžeme také těšit na novou železniční linku, která propojí Běchovice se Zahradním Městem (přes Malešice), dokonce se v souvislosti s touto linkou začíná mluvit o vybudování nové zastávky na Blatově. Rozvoj železnice je pro rozvoj Prahy 21 důležitý, uvědomme si, že trať 011 Praha – Praha Klánovice (-Kolín) patří k nejvytíženějším, co se týká počtu cestujících za jeden den (dle údajů společnosti ROPID z února roku 2020 to je za jeden den 37 930 cestujících.

Počty přepravených cestujících na železnici

https://www.facebook.com/prazskaintegrovanadoprava/posts/3617754521630813/

Graf vývoje počtu vlaků na úseku Praha – Kolín:

Graf vývoje počtu vlaků na úseku Praha – Kolín

A jaký je vlastně časový harmonogram celé stavby vysokorychlostní železnice? 

První část trasy na východ od Prahy (tzv. VRT Polabí) by se podle aktuálních plánů Správy železnic měla začít stavět v roce 2025. V roce 2027 by pak měly začít práce na stavbě zbytku středočeské trasy a části trasy u Brna. Vysočina by pak měla přijít na řadu v roce 2029.

Co se týče VRT Polabí, tak je také důležité zmínit, že původně byly ve hře dvě možnost vedení trati – tzv. severní (naše a jižní, přes Benešov) Severní vychází dle studie proveditelnosti příznivěji vzhledem k tomu, že terén zde nevyžaduje tolik mostních a tunelových staveb jako okolo Benešova.

Napojení VRT v severní variantě předpokládá zdvojené zapojení do hlavního nádraží. Ke stávajícímu koridoru Praha – Běchovice a Praha Libeň by mělo dojít k přidání 4. koleje.

Tolik tedy k železnici a Praze 21. Je to téma, které se mne osobně velmi dotýká (sama jsem už deset let profesně věrná železnici, stejně jako mnoho újezdských, a hlavně rohožnických sousedů) a budu ho tedy i dále sledovat a budu se pro nás snažit udělat maximum toho, co bude v mé moci – jak je vidět z lednové konference, je to velké téma pro nás všechny. 

Více informací najdete například zde:

https://www.spravazeleznic.cz/vrt/co-je-vrt

https://www.mdcr.cz/getattachment/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ministr-Tok-Vysokorychlostni-trate-potrebuji-novy/MD_Program-rozvoje-rychlych-spojeni-v-CR.pdf.aspx

https://zdopravy.cz/tag/vrt/

https://zdopravy.cz/vlaky-v-praze-pocet-cestujicich-vzrostl-za-deset-let-o-83-procent-nejvice-jich-jezdi-od-kolina-42359/

Blanka Charvátová (Piráti)