Zastupitelstvo 18.12.2023

Rozpočet aneb co nás čeká v příštím roce

Hlavním úkolem posledního zastupitelstva v kalendářním roce je především schválení rozpočtu na příští rok.

Ten náš bude mít schodek 27miliónů, o 10mil. víc než letos. Nemusí to být špatná zpráva, protože schodek může krýt plánované investiční akce většího rozsahu, na které městská část sama nedosáhne a bude na ně shánět finance/dotace.

U nás se bohužel žádný velký projekt realizovat nebude. ODS je u vlády 5 let a v tomto období má i pohodlnou většinu (s TOP 09 celkem 11 mandátů ze 17). Může tedy snadno odhlasovat a realizovat cokoli. Této výhody však zatím nevyužívá. Místo rozvoje Újezda pro příští rok plánuje spíš údržbu stávajícího.

V plánu jsou jen drobnější investice jako například osvětlení parčíku Zbyslavská, vybudování volejbalového hřiště z participativního rozpočtu, přestavba služebního bytu v MŠ Sedmikráska na třídu, revitalizace parčíku na bývalé blatovské návsi, opravy na hřištích (včetně lanovky na Rohožníku), vyasfaltování pumptracku nebo stavební úpravy na úřadě.

Přitom Újezdu chybí základní infrastruktura jako střední škola, samostatná základní umělecká škola, poliklinika odpovídající 21.století, pěkné a bezpečné ulice atd.

Pro ulice Nadějovská, Zlivská a Zbýšovská, jejichž rekonstrukci jsem očekávala každým dnem, protože se o ní mluví léta, jsme opět schvalovali peníze na projektovou dokumentaci, tzn. realizace se hned tak nedočkáme. Zatím se nepodařilo sehnat peníze ani na opravu Hulické, jejíž projekt už je hotový dávno.

Nerozumím proto poklesu kapitálových výdajů na dopravu o 700 000 a co je ještě horší, jsou nulové kapitálové výdaje na zdravotnictví a sociální služby. Rekonstrukci polikliniky Rohožník sice ODS údajně připravuje, ale v rozpočtu si nevyčlenila žádné finance ani na přípravu studie. Bez ní ovšem těžko seženeme peníze od magistrátu a bez nich se zkrátka nehneme dál.

Investovat se bude do přestavby úřadu MČ, kde dojde k zabrání části služeben státní policie úředníky. Tento krok považuji, zvlášť ve světle dvojnásobné vraždy v Klánovickém lese v minulém týdnu, za špatné rozhodnutí.

Vzhledem k vyšší inflaci, dražší energii je logické, že vzrostou běžné výdaje, tedy spotřeba. V některých případech jde ale o nárůst i v řádu miliónů.

Plnění rozpočtu aneb jak to šlo letos

Rozpočet je samozřejmě jen takový plán. Jak s ním bylo v reálu naloženo nám ukazuje plnění rozpočtu. To bylo v období od ledna do září tohoto roku žalostně nízké. Poslední kvartál může s čísly ještě pohnout (to se dozvíme zkraje nového roku), ale vypadá to, že moc dobře si nestojíme. Z plánovaných peněz během prvního třičtvrtě roku šlo na městskou infrastrukturu jen 17%, na dopravu jen 15% a na vnitřní správu (do níž spadá například IT vybavení úřadu) dokonce pouhých 7% financí.

Plyne z toho, že peníze z rozpočtu se u nás neumí dobře využívat, v dopravě se za loňský rok neudělalo skoro nic, ačkoliv je v tristním stavu. U dotací navíc hrozí riziko, že se budou muset vrátit, pokud se v daném období nevyčerpají. Hodně nám chybí připravené studie, které jsou předpokladem a základem pro čerpání peněz z magistrátu apod. Až na jejich základě lze připravovat projekty. V ideálním stavu by MČ měla mít několik projektů tzv. v šuplíku. Výrazně by se tím zvýšila šance sehnat peníze a realizovat větší projekty, které Újezd potřebuje jako sůl.

Interpelace občanů

Zde děkuji za vstřícnost vedení MČ, že na můj podnět došlo k úpravě jednacího řádu a ten konečně jasně stanoví čas interpelací občanů. Nově stačí dorazit na zastupitelstvo před 17.h a podat interpelaci tajemníkovi (formuláře mají zelenou barvu a leží na stolku u dveří). Interpelace budou vypořádány v 18h. Stále samozřejmě platí i možnost poslat interpelaci písemně, ale to je třeba udělat už v pátek (pokud je zastupitelstvo v pondělí, což zatím vždy bylo).

Interpelace zastupitelů

Dozvěděli jsme se (nejen na nich):

  • že se bude bourat budova v Lomecké za Sedmikráskou a je spousta nápadů, co by tam mohlo být pak
  • že sice městská část koupila za 1,5mil. traktor na zimní údržbu silnic, ale má na něj řidičský průkaz jen jeden zaměstnanec, který toho měl moc a byl unavený (chápu), zároveň ale že není dostatečně prokázáno, že nebyl vidět v ulicích (na což si občané stěžovali). Dosud si marně lámu hlavu, jak by šlo dokázat, že traktor nejezdil
  • že chudák pan Hazdra asi nedostal od předchozího vedení žádné projekty v šuplíku, protože nedokázal jmenovat jediný
  • Že pan Růžička, který byl 4 roky místostarosta s gescí dopravy si nyní stěžuje na stav silnic a dopravní situaci
  • Že revitalizaci Rohožníku má na starosti IPR a že se MČ zeptá, jak to vypadá (člověk by teda čekal spíš proaktivní přístup a popohánění…)
  • Že se na jaře dočkáme nového chodníku mezi Zaříčanskou a Zalešanskou

Kontribuce

Po spolupráci nás za Újezd žije a ODS + TOP 09, která probíhala velice dobře a děkujeme za ni, byly schváleny tzv. kontribuce. Jde o povinné příspěvky developerů na veřejnou infrastrukturu v případě, že u nás budou chtít stavět.

Koncepce dopravy

Od roku 2018 jsme na ni čekali, mnohokrát jsme její vytvoření urgovali a konečně je tady. Nová koncepce dopravy v Újezdě. Dík za dotažení tohoto úkolu patří novému radnímu p. Kozovi. Koncepci považuji za poměrně povedený dokument, který může sloužit jako solidní základ pro jednotlivé dopravní projekty, budou-li realizovány.

K nalezení má být na webu MČ Praha 21.

Předvánoční zastupitelstvo se až na drobné excesy neslo v přátelském duchu a diskuze byly věcné. Za to svým kolegům děkuji.

Záznam celého jednání je k dispozici na webu MČ.