Škola

Čtyři roky v opozičních lavicích

Čtyři roky v opozičních lavicích

Milí újezdští sousedé, čtyři roky uplynuly jako voda a další volby už ťukají na dveře. My, STAN a Piráti, jsme v tomto končícím období seděli v opozičních lavicích, které nedávají tolik možností aktivně zasahovat do dění v obci, jde spíš…

Velké díky všem, kdo pomáhají

adaptační skupina

Od počátku vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině přišlo na území Prahy 21 asi 300 uprchlíků. Většina z nich se chce vrátit domů, ale statistiky říkají, že zhruba 70 % z nich nakonec zůstane u nás. Proto jsme hned začali přemýšlet,…

DĚKUJEME, PANÍ ŘEDITELKO!

Dekujeme, pani reditelko, Praha 21, Ujezd nad Lesy

Odvolání paní Hany Cermonové z funkce ředitele ZŠ udivilo újezdskou veřejnost, rodiče školáků obzvlášť. Zdůvodnění odvolání pak vyvolalo více otázek než pochopení.Za paní Cermonovou je vidět dobře odvedená práce, ať už je to modernizace prostor školy, rozvoj Školního porad. pracoviště,…

Pověst školy bude opět poškozena

ředitelka ZŠ Praha 21

Odvolání ředitelky ZŠ byl pro nás řadové zastupitele blesk z čistého nebe. Do té doby jsme netušili, že by škola měla zásadní problémy, natož že situace eskaluje a směřuje k odvolání paní ředitelky. Už to samo o sobě budí určité…

Rada MČ odvolala úspěšnou ředitelku

Rada MČ odvolala úspěšnou ředitelku základní školy, oficiálním důvodem jsou chyby v účetnictví. Podívejme se ale na roli úřadu ve vztahu ke škole. Zřizovatel odpovídá za chod jím zřízených organizací, je povinen poskytovat podporu a kontrolovat jejich činnost. Škola je…

Rada (ODS/ANO) odvolala paní ředitelku

Naše VIZE Ujezd ZIJE

Rada (ODS/ANO) odvolala paní ředitelku naší základní školy. Na základě předložených dokumentů nepovažujeme její údajná pochybení za tak závažná, aby to muselo vést k jejímu okamžitému odvolání. Jsme silně znepokojení, že rozhodnutí odvolat paní ředitelku bylo opřeno o právní stanovisko,…

Investice v Újezdě nad Lesy

Naše VIZE Ujezd ZIJE

Jak je všeobecně známo, rozpočet naší městské části neumožňuje financovat velké investiční akce. Jsme odkázáni především na dotace z pražského magistrátu. Velmi mě těší, že se v tomto volebním období daří do Újezda přinést značné investiční prostředky a navíc že…