Zastupitelstvo – situace v Masarykově ZŠ Polesná v souvislosti s odvoláním paní ředitelky

V pondělí 26.4.2021 konečně proběhlo zastupitelstvo odložené z března z důvodu epidemické situace. Informace o jeho konání byla do posledního dne skrytá na úřední desce úřadu mezi mnoha jinými položkami. V aktualitách, kde pozvánka na zastupitelstvo vždy bývala a kde je pro občany daleko více viditelná, nebyla ani zmínka. Zákonné podmínky řádného uveřejnění sice splněny byly, ale tuto hru na schovávanou nepovažujeme za férový přístup k veřejnosti, zvlášť když se jednalo o termín mimo obvyklý cyklus jednání zastupitelstva.

Dá se říct, že nejdůležitějším a nejočekávanějším bodem programu bylo projednání situace v Masarykově ZŠ Polesná v souvislosti s odvoláním paní Mgr. Hany Cermonové z pozice ředitelky. Tento bod byl zařazen na samý závěr, takže jsme se k němu propracovali až v pozdních večerních hodinách. Jednání skončilo před půlnocí. Paní ředitelka vystoupila na začátku v rozpravě občanů a na základě našeho návrhu jí bylo umožněno vystoupit ještě v samém závěru po diskuzi všech zastupitelů, aby mohla alespoň krátce reagovat na to, co bylo proti ní řečeno.

Naše příprava na projednání tohoto bodu se vlastně datuje k okamžiku, kdy jsme se ze zápisu dozvěděli, že paní ředitelka byla Radou MČ (ODS a ANO) 16.2.2021 odvolána z funkce. Ihned jsme začali činit kroky, abychom získali ucelený obraz o situaci ve škole. Od února žádáme od vedení MČ a úřadu různé dokumenty, které se váží k této věci. Tímto velice děkujeme paní tajemnici a dalším zaměstnancům, kteří nám vycházejí vstříc a některé naše žádosti vyřizují téměř obratem. 23.2. jsme se sešli u jednacího stolu se zástupci Rady MČ a právníky z Advokátní kanceláře Lichtenštejn, jež vypracovala právní stanovisko k odvolání ředitelky. Závěry tohoto stanoviska jsme napadli jako neprůkazné či zavádějící.

Výsledky našeho více než dvouměsíčního velmi podrobného zkoumání jsme přednesli na posledním zastupitelstvu. Z jeho záznamu hodláme připravit sestřih našich vystoupení, který zde uveřejníme.

Na základě dosud nám známých dokumentů jsme došli k závěru, že nebyl důvod k okamžitému odvolání paní ředitelky, že tento krok nápravu účetnictví zkomplikoval a že pochybení jsou i na straně úřadu, zejména finančního odboru. Tato kauza odkryla tristní stav vnitřních kontrolních mechanismů ve vztahu k příspěvkovým organizacím, mezi něž patří i škola. Jistě je zajímavé zmínit, že k téměř totožným závěrům jako my dospěla i paní Mgr. Kateřina Šmatláková – občanka Újezda, bývalá členka zdejší  Komise pro výchovu a vzdělávání, která zpracovala svá zjištění do obsáhlé zprávy ( k nalezení na voxpopuli21.cz), v níž je skvěle zachycen průběh celé kauzy.

Lucie Doležalová (STAN)