Odmítnutí pomoci ze strany úřadu

V říjnu vedení MČ náhle ukončilo podporu výuky českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky, která teprve pár měsíců probíhala v prostorách úřadu. Stalo se tak bez ochoty nejprve jednat a hledat konstruktivní řešení, což považuji za velice nešťastné a krátkozraké.

Úspěšná integrace uprchlíků, jejíž nedílnou součástí je i dobrá znalost českého jazyka, je ku prospěchu nás všech a nejlepší prevencí budoucích problémů. Vedení naší MČ zůstalo hluché i k prosbám z řad učitelů, pro které je domluva s ukrajinskými rodiči, asistentkami i dětmi velice náročná a komplikuje pak výuku všech dětí, i těch českých. Odmítnutí pomoci ze strany úřadu je o to horší, že přesně pro tyto účely získala MČ dotaci od magistrátu, z níž zbývá přes 120 tisíc Kč. Odměny lektorkám hradí nezisková společnost In Báze, takže na naší městské části by leželo pouhé zajištění prostor pro výuku.

Přesto všechny moje pokusy o řešení postupně selhaly. Oslovila jsem mailem nové radní, ale nedostala jedinou odpověď. Na jednání zastupitelstva jsem to navrhla jako bod programu, ale byl odmítnut většinou ODS, TOP09 a ANO. Paní tajemnice prohlásila, že pobyt cizích osob na úřadě vnímá jako bezpečnostní riziko. Pan starosta mi 21. října nabídl schůzku, ale od té doby nereaguje.

Vzhledem k tomu, že ukrajinské maminky o výuku češtiny moc stojí, přesouváme ji do Klánovic, kde jsou k nám vstřícní. Nezbývá než doufat, že se újezdské vedení probere a bude jednat ve prospěch lidí, kteří tu žijí, ať už jsou jakékoli národnosti.

Lucie Doležalová