Rozpočet MČ Praha 21

V prosinci koalice ODS/ANO schválila rozpočet MČ Praha 21 na rok 2022 se schodkem 27 mil. Kč. Očekávaná skutečnost roku 2021 je schodek ve výši 79 mil. Kč. To jsou alarmující čísla a lze jen doufat, že podobně jako v minulých letech skutečnost za rok 2021 i 2022 bude lepší. Ale opakovaný nesoulad mezi rozpočtem a skutečností signalizuje možnost chyb v rozpočtu. V roce 2022 očekáváme značné rozkolísání zejména běžných výdajů na provoz v důsledku energetické krize a inflace, je tedy žádoucí sestavovat rozpočet s velkou obezřetností a maximální snahou o udržení finančních rezerv. Bohužel proti tomu jde rozhodnutí koalice zrušit fond rezerv a rozvoje a rozpustit cca 15 mil. Kč rezerv, vytvořených v minulých letech, do běžného účtu.

Každá ekonomická jednotka, ať jde o domácnost, firmu nebo obec si ve vlastním zájmu a podle svých možností vytváří rezervy oddělené od běžného hospodaření. Cílem těchto rezerv je mít k dispozici finanční prostředky na větší investice nebo nečekané výdaje. Jakmile se rezervy převedou do běžného účtu, o kterém primárně rozhoduje jen rada, existuje riziko, že se prostředky v tichosti utratí. Pokud rada potřebuje akutně uvolnit prostředky z fondu rezerv, např. financování nutné investice, není problém se souhlasem zastupitelstva finance z fondu uvolnit a současně stanovit, jak budou finance po přidělení očekávaných dotací do fondu navráceny. Zrušení fondu snižuje transparentnost hospodaření a zvyšuje riziko finanční nerovnováhy. Proto navrhujeme obnovení fondu rezerv a jeho doplnění na přiměřenou výši.

Marie Kučerová