Marie Kučerová

Strategii rozvoje bydlení pro Prahu 21

Před rokem jsem psala o potřebě vytvořit Strategii rozvoje bydlení pro Prahu 21 a píšu o tom znova, protože se v tomto ohledu nic neděje nebo nejsme informováni. Dostupné bydlení je jednou ze základních potřeb člověka a bohužel nelze než konstatovat, že z roku na rok se dostupnost bydlení prudce zhoršuje a to zejména v …

Strategii rozvoje bydlení pro Prahu 21 Pokračovat ve čtení »

Veřejné projednání buspruhu na Blatově

V roce 2021 bylo vydáno územní rozhodnutí na vybudování třetího pruhu pro MHD mezi Újezdem a Běchovicemi, tzv. buspruh. Podnět vzešel před léty z Újezda, avšak nikdo nežádal, aby pruh začínal už v intravilánu obce u zastávky Blatov, takto to navrhlo TSK a bohužel v rámci územního řízení městská část dala souhlas. Považujeme to za …

Veřejné projednání buspruhu na Blatově Pokračovat ve čtení »

Příspěvek na bydlení pro potřebné

Drtí nás inflace, jejíž podstatnou složkou jsou náklady na bydlení, ze- jména náklady na vytápění. Dostupnou pomocí, kromě svetrů a omezení topení, jsou příspěvky na bydlení, o kterých ale značná část právě těch potřebných neví. Mezi potřebné patří zejména senioři, obzvlášť osaměle žijící senioři, a samoživitelky s dětmi. Nárok na příspěvek mají rodiny i jednotlivci …

Příspěvek na bydlení pro potřebné Pokračovat ve čtení »

Kde hledat pomoc ve finanční tísni

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a ne- máte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc. Může Vám pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek: Příspěvek na bydlení Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydle- ní. Nárok na …

Kde hledat pomoc ve finanční tísni Pokračovat ve čtení »

Metodika spolupodílu investorů

Řada městských částí se stejně jako ta naše potýká s problémy, které přináší bytová výstavba na jejich území, zejména pokud jde o výstavbu bytových komplexů, ať už v podobě souboru rodinných nebo bytových domů. Neustálý příliv obyvatel přináší problémy v dopravní infrastruktuře, v dopravní obslužnosti, v nedostačující kapacitě školek a školy i v nárocích na kapacitu sítí všeho druhu. …

Metodika spolupodílu investorů Pokračovat ve čtení »

Mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy chybí bezpečné pěší a cyklo spojení

K záměru projektu tzv. buspruhu se opakovaně vyjadřoval i Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy (IPR), bohužel ani investor, projektanti, ani náš stavební úřad a zejména městská část stanovisko a doporučení neprojednali, přestože je to ta nejpovolanější instituce. IPR upozornil, že stavba výrazně rozšíří zpevněné plochy v území, avšak vzhledem k chystané přeložce I/12 se rozšíření …

Mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy chybí bezpečné pěší a cyklo spojení Pokračovat ve čtení »

Nejnápadnější je spěch, aby smlouva byla uzavřena

Osm let všechna vedení naší MČ odolávala tlakům majitele pozemků mezi Druhanickou a Dražickou, vyhrála všechny soudní spory a prosadila nezpochybnitelný veřejný prostor uprostřed Blatova. Ale současné vedení se uklonilo až k zemi, vyšlo majiteli dalekosáhle vstříc a pozemky určené pro hřiště, komunikaci a pruh podél Oplanské, směnilo za jiné. (dokumenty www.ujezdzije.cz) Navíc přihodilo i …

Nejnápadnější je spěch, aby smlouva byla uzavřena Pokračovat ve čtení »