Marie Kučerová

Mám přání

Mám přání

Protože píšu možná poslední příspěvek do Újezdského zpravodaje, dovolím si býti trochu osobní. Újezd nad Lesy je první bydliště, které jsem si před dvaceti lety sama vybrala ze širší nabídky. Předtím jsem vždy bydlela, kde se dalo, a ne kde…

Nový návrh metropolitního plánu Prahy

Metropolitní plán

V dubnu byl zveřejněn nový návrh metropolitního plánu Prahy. Minulé vedení obce podalo k návrhu plánu řadu připomínek, které byly zcela nebo částečně vypořádány a nyní se připravuje stanovisko městské části k navrženým změnám a dávají se při- pomínky nové. Připomínky…

Buspruh – veřejné projednání

Bus Pruh, Silnice u Blatova, Praha 21

V září minulého roku jsem napsala první článek na téma překvapujícího územního rozhodnutí na vybudování tzv. buspruhu od zastávky Blatov do zastávky Vaňhov. Tématu jsme se jako Piráti a STAN pro Újezd věnovali i v následujících měsících, (viz www. ujezdzije.cz),…

Strategii rozvoje bydlení pro Prahu 21 – díl druhý

Naše VIZE Ujezd ZIJE

Před rokem jsem psala o potřebě vytvořit Strategii rozvoje bydlení pro Prahu 21 a píšu o tom znova, protože se v tomto ohledu nic neděje nebo nejsme informováni. Dostupné bydlení je jednou ze základních potřeb člověka a bohužel nelze než…

Veřejné projednání buspruhu na Blatově

Bus Pruh, Silnice u Blatova, Praha 21

V roce 2021 bylo vydáno územní rozhodnutí na vybudování třetího pruhu pro MHD mezi Újezdem a Běchovicemi, tzv. buspruh. Podnět vzešel před léty z Újezda, avšak nikdo nežádal, aby pruh začínal už v intravilánu obce u zastávky Blatov, takto to…

Příspěvek na bydlení pro potřebné

Rozpočet MČ Praha 21

Drtí nás inflace, jejíž podstatnou složkou jsou náklady na bydlení, ze- jména náklady na vytápění. Dostupnou pomocí, kromě svetrů a omezení topení, jsou příspěvky na bydlení, o kterých ale značná část právě těch potřebných neví. Mezi potřebné patří zejména senioři,…

Kde hledat pomoc ve finanční tísni

Kde hledat pomoc ve finanční tísni

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a ne- máte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc. Může Vám pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek: Příspěvek na bydlení Primární pomoc státu…

Rozpočet MČ Praha 21

Rozpočet MČ Praha 21

V prosinci koalice ODS/ANO schválila rozpočet MČ Praha 21 na rok 2022 se schodkem 27 mil. Kč. Očekávaná skutečnost roku 2021 je schodek ve výši 79 mil. Kč. To jsou alarmující čísla a lze jen doufat, že podobně jako v…

Metodika spolupodílu investorů

Naše VIZE Ujezd ZIJE

Řada městských částí se stejně jako ta naše potýká s problémy, které přináší bytová výstavba na jejich území, zejména pokud jde o výstavbu bytových komplexů, ať už v podobě souboru rodinných nebo bytových domů. Neustálý příliv obyvatel přináší problémy v dopravní infrastruktuře,…