Strategii rozvoje bydlení pro Prahu 21 – díl druhý

Před rokem jsem psala o potřebě vytvořit Strategii rozvoje bydlení pro Prahu 21 a píšu o tom znova, protože se v tomto ohledu nic neděje nebo nejsme informováni. Dostupné bydlení je jednou ze základních potřeb člověka a bohužel nelze než konstatovat, že z roku na rok se dostupnost bydlení prudce zhoršuje a to zejména v Praze. Rostou náklady na výstavbu nových bytů, rostou ceny nájmů a na dostupnosti bydlení se podepisuje i současná uprchlická vlna a to nejen tím, že nově příchozí je nutno aspoň krátkodobě někam ubytovat, ale roste i zájem o dlouhodobé ubytování.

Je samozřejmě pěkné a relativně jednoduché budovat další a další hřiště a parky pro lidi i pro psy, ale priority se mění a městská část by měla zařadit mezi své hlavní cíle rozšiřování jak krátkodobých, tak dlouhodobých ubytovacích kapacit. To znamená vytipovat vhodné pozemky pro výstavbu případně budovy vhodné k rekonstrukci, spolupracovat s developery a majiteli pozemků na výstavbě nových kapacit, a hlavně se zapojovat do programů na získání financí pro výstavbu a rekonstrukce bydlení, případně i do existujících programů podpory bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, které nezvládají růst nákladů na bydlení.

Například Fond rozvoje dostupného bydlení, připravovaný Sociální a nadační fond hl. m. Prahy pro vybrané skupiny občanů, programy Ministerstva pro místní rozvoj, například aktuálně připravovaný Národní dotační program, které je primárně zacílen na ubytování uprchlíků, ale předpokládá se využití i pro občany. Prostě nenechme naše lidi bez střechy nad hlavou.

Marie Kučerová