Strategie rozvoje bydlení pro Prahu 21 – díl první

Bydlení v Praze i v přilehlé metropolitní oblasti je rok za rokem nedostupnější zejména z důvodu strmě stoupajících cen bydlení, jak nájemního tak vlastnického. Finanční dostupnost bydlení v Praze je jedna z nejnižších v Evropě, to nepříznivě ovlivňuje životní perspektivy zejména mladé generace, ale i konkurenceschopnost a sociální stabilitu města. Z toho důvodu pražské zastupitelstvo přijalo v dubnu 2021 Strategii rozvoje bydlení v hl. m. Praze, která nahradila již dávno vyčichlou Koncepci bytové politiky z roku 2004.

Mezi hlavní parametry nové strategie patří zastavení rozprodávání obecních pozemků a bytového fondu, rozšiřování portfolia vlastních nemovitostí a podpora výstavby dostupného bydlení spojením soukromých a veřejných prostředků. Bohužel nakládání s obecním nemovitým majetkem je ve značné míře v rukou městských částí, takže někde nadále pokračuje prodej obecních bytů a stejně tak se liší i podpora rozvoje bydlení.  Pokud jde o výstavbu bytů, tak kromě vlastní výstavby se jedná zejména o družstevní bytovou výstavbu s podporou města, o které jsem již psala, a nově i podpora spolkové výstavby bydlení (tzv. „baugruppe“) určené pro menší projekty.

Dalším nástrojem je získávání obecních bytů v nových developerských projektech v rámci spolupráce při procesu povolování staveb. V případě naší MČ je nutno vyzvednout rozhodnutí zastupitelstva zastavit rozprodej obecních bytů, ale je třeba vykročit dál.

Piráti a Stan Pro Prahu 21 navrhují do konce roku 2021 vypracovat Strategii rozvoje bydlení pro Prahu 21 založenou na analýze našich potřeb a možností. 

Marie Kučerová (STAN)