Dostupné družstevní bydlení

Ceny nových bytů v Praze neustále rostou, podmínky hypoték se zpřísňují a byty se stávají nedostupné i pro občany a rodiny s průměrnými příjmy čí mírně nadprůměrnými příjmy. S rostoucí cenou bytů a rozvojem turismu rostou současně i nájmy bytů (nyní nájmy v souvislosti s epidemickou situací stagnují či dokonce klesají, ale pronajímatelé uzavírají nájmy jen na dobu určitou a doufají, že se výše nájmů opět vrátí na předchozí úroveň). Proto koncem minulého roku Rada hl. m. Prahy po dvou letech práce schválila projekt Dostupného družstevního bydlení.

Projekt najdete zde:

https://www.praha.eu/file/3124632/Dostupne_druzstevni_bydleni_ocima_odborniku.pdf

Ve zkratce řečeno – Praha, resp. městská část, společně se zkušeným partnerem v oblasti družstevního bydlení založí družstvo a současně se stane jeho členem s dispozičním právem k 1/3 bytů. Praha zřídí právo stavby pro družstvo na svém městském pozemku a za to bude vybírat roční poplatek, který půjde zpět do Fondu rozvoje bydlení. Po získání stavebního povolení budou do družstva vstupovat členové – fyzické osoby s příjmem nepřesahujícím určitou hranici, a zaplatí členský vklad v hodnotě ¼ rozpočtovaných nákladů na výstavbu. Po splacení dlouhodobého úvěru na výstavbu družstvo bude mít právo pozemek od města odkoupit a pak už bude na rozhodnutí družstevníků, jestli si byty převedou do osobního vlastnictví nebo dál budou fungovat jako družstvo. Některé městské části už projevily zájem o tuto formu výstavby a začaly s městem jednat. Výsledkem bude nabídka bydlení pro vlastní občany a současně dispoziční právo k části bytů.

Výhodou je spojení soukromých i veřejných finančních prostředků, nižší cena bytů v důsledku nižší provize pro developery a odložení platby za pozemek, dále možnost města ovlivňovat výstavu na svém území a rozšiřovat svůj bytový fond. Každá zodpovědná městská část by se měla nad možností podílet se na tomto projektu zamyslet a některé městské části už na tom pracují. Je to téma i pro Prahu 21.

Marie Kučerová (STAN)