Příspěvek na bydlení pro potřebné

Drtí nás inflace, jejíž podstatnou složkou jsou náklady na bydlení, ze- jména náklady na vytápění. Dostupnou pomocí, kromě svetrů a omezení topení, jsou příspěvky na bydlení, o kterých ale značná část právě těch potřebných neví. Mezi potřebné patří zejména senioři, obzvlášť osaměle žijící senioři, a samoživitelky s dětmi. Nárok na příspěvek mají rodiny i jednotlivci bydlící v Praze ve vlastním bytě nebo domě, v družstevním bytě nebo jsou v nájmu a jejichž náklady na bydlení přesahují 35% jejich příjmu. Trvalé bydliště v místě není podmínkou. Do příjmu se započítávají příjmy všech společně žijících osob ze zaměstnání i od státu (důchody, mateřská, přídavky na děti apod.) a výživné na děti. Do nákladů na bydlení se počítá nájemné, dále platby za plyn, elektřinu, vodu, teplo, odvoz odpadu a další náklady na služby spojené s bydlením. Příspěvek nepokrývá náklady na bydlení v jakékoliv neomezené výši, pokud třeba bydlíte v paláci, ale jen do určité výše dané zákonem. 

V každém případě, pokud zjistíte, že průměrné měsíční náklady na bydlení za přecházející čtvrtletí převýšily 35 % vašeho průměrného měsíčního příjmu, stojí za to se o příspěvek zajímat. Žádost o příspěvek na bydlení lze on line vyplnit a odeslat na webu Ministerstva práce a sociálních věcí nebo si ho vytisknout a vyplnit ručně. Kdo nemá přístup k počítači a tiskárně, jistě mu může pomoct, případně poradit náš úřad. Žádost se podává (posílá) na Úřad práce pro Prahu 9. Více informací najdete v letáku Úřadu práce ČR na www.ujezdzije.cz. 

Marie Kučerová