Zpráva z jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví

konané dne 10.12.2018

Nově složená komise se sešla v neúplném složení, byl omluven zastupitel za Patrioty pan Petr Duchek. Po představení členů a sdělení jejich motivace k účasti na jednáních této komise, byly schváleny aktivity a akce na rok 2019, na kterých se komise podílí.

Dále byl představen rozpočet a jeho plánované čerpání na rok 2019. Předsedkyně komise MUDr. Zuzana Dastychová promluvila o nutné užší spolupráci mezi spolky.

Při této příležitosti informovala Ing. Hana Mertová o vzniku nového spolku ÚJEZD.KOM, který má ve své plánované činnosti zahrnut i projekt komunitní zahrady na sídlišti Rohožník.

Stěžejním tématem za oblast zdravotnictví pak byla plánovaná rekonstrukce zdravotního střediska na sídlišti Rohožník, kde se členové shodli, že toto by měla být priorita samosprávy MČ Prahy 21. 

Kompletní zápis z jednání si můžete přečíst zde:

https://dms.praha21.cz/share/s/ifhL1KbRS3SkKmgmu5Uk1w

Hana Mertová