Investice v Újezdě nad Lesy

Jak je všeobecně známo, rozpočet naší městské části neumožňuje financovat velké investiční akce. Jsme odkázáni především na dotace z pražského magistrátu. Velmi mě těší, že se v tomto volebním období daří do Újezda přinést značné investiční prostředky a navíc že se výjimečně dobře daří v oblastech, které v radě hl. m. Prahy mají na starosti radní za Piráty a STAN.

V gescích pana náměstka primátora za STAN Petra Hlubučka se podařilo získat dotace na novou zeleň či vybavení nové hasičárny, a především rada hlavního města podpořila zahájení příprav pro snížení nivelety hlavní ulice, jejíž součástí by mělo být i nového osvětlení, odvodnění a datové sítě. V oblasti sportu a školství, o kterou se stará dr. Vít Šimral (Piráti), se hned po volbách podařilo získat dotaci využitou na volejbalové hřiště, následovaly miliony na rekonstrukce tělocvičen v ZŠ a především (zatím) cca 35 milionů na výstavbu nové budovy MŠ Sluníčko. Její výstavba umožní zároveň navýšit kapacity ZŠ, neboť mateřská škola doposud využívá její prostory.

Bylo by výborné, kdyby se začalo pracovat i na dalších projektech. Újezdu z mého pohledu chybí odpovídající víceúčelová sportovní hala a v nepo-slední řadě gymnázium. Doufám, že tato současná politická kultura bude v dobrém smyslu nakažlivá, a tak věřím, že by podpora ze strany magistrátu nevyschla, i kdyby se gard v budoucnu otočil, v koalici na magistrátě by zasedl radní za ODS a koalici na naší radnici by vedla starostka za STAN či Piráty..

Marek Havrda (STAN)