Marek Havrda

Pokračování či změna nastaveného kurzu?

kurzu

Před čtyřmi roky jsme se ucháze- li o možnost podílet se na vedení naší MČ. Chtěli jsme přinést odbornost, zkušenost a dlouhodobé uvažování, které Újezdu podle nás chybělo. ODS+ANO o spolupráci příliš nestály a řídily radnici stylem „Nerušte, vládneme“. Ze zveřejňovaných…

Blíží se volby do místních zastupitelstev

volby

Pomalu se blíží volby do místních zastupitelstev, tak je příhodná doba na malé ohlédnutí za končícím volebním obdobím. Díky štědrým dotacím z magistrátu zejména v gesci Pirátů se podařilo podstatně zlepšit sportovní a školskou infrastrukturu. Postupně se také dařilo překonat…

Obec se vzdává

Naše VIZE Ujezd ZIJE

V minulém ÚZ pokračovala diskuse o směně pozemků v hodnotě desítek milionů korun mezi naší městskou částí a společností Spirit Finance. P. starosta Samec ji považuje za ideální (mj. přeci získáváme více metrů čtverečních), někteří místní se pozastavují nad přínosem…

Konstruktivní kritika práce těch, kteří mají moc

zastupitelstvo

V systému reprezentativní demokracie má své důležité místo konstruktivní kritika práce těch, kteří mají moc – v naší obci tedy vedení radnice v čele s p. Samcem a především (ne) řešení problémů dopravy a zdravotnictví. Dezinformační osobní útoky na zastupitele…

Buspruh mezi Blatovem a Vaňhovem

Bus Pruh, Silnice u Blatova, Praha 21

Stanovisko k projektu buspruhu mezi Blatovem a Vaňhovem vydala naše městská část řízená tandemem ODS+ANO bez konzultace s občany. O této zásadní infrastrukturní akci aktivně neinformovala ani podnikatele, kterých se přímo dotkne (i když velká část by měla být realizována…

Dva přístupy k politice

Naše VIZE Ujezd ZIJE

S velkým zjednodušením je možné dnes v demokratických zemích identifikovat dva přístupy k politice. První staví primárně na intuici politika – lídra o tom, co mu přinese popularitu u většiny voličů. Doprovodným rysem je silná role politického marketingu. Tento typ…

Investice v Újezdě nad Lesy

Naše VIZE Ujezd ZIJE

Jak je všeobecně známo, rozpočet naší městské části neumožňuje financovat velké investiční akce. Jsme odkázáni především na dotace z pražského magistrátu. Velmi mě těší, že se v tomto volebním období daří do Újezda přinést značné investiční prostředky a navíc že…