Blíží se volby do místních zastupitelstev

Pomalu se blíží volby do místních zastupitelstev, tak je příhodná doba na malé ohlédnutí za končícím volebním obdobím. Díky štědrým dotacím z magistrátu zejména v gesci Pirátů se podařilo podstatně zlepšit sportovní a školskou infrastrukturu. Postupně se také dařilo překonat některé dětské nemoci koalice MČ Praha 21 ODS+ANO ze začátku období, jako nápad na smluvní zakotvení milionové pokuty pro dobrovolníky pracující pro obec.

Pravděpodobně nejméně úspěšní jsme byli v oblasti dopravy. Narozdíl od sousedních Klánovic se za téměř čtyři roky nedosáhlo jakéhokoliv zlepšení v obslužnosti MHD. Nepodařilo se ani realizovat ve spolupráci s magistrátem potřebné výkupy pozemků, které jsou podmínkou pro vytvoření pásu izolační zeleně u budoucího obchvatu, tak jak to vidíme v Běchovicích. Nepodařilo se zřídit nové přechody přes hlavní komunikaci, a to přesto, že podle TSK např. přechod u čínské restaurace (Nadějovská, Ochozská) je realizovatelný.

O (ne)schopnosti vyřešit jednosměrky již bylo napsáno mnohé. Opozice díky soustředěné práci paní Kučerové prosadila veřejné projednání tzv. buspruhu, což vedlo k záchraně historické návsi na Blatově. Bohužel u zcela nedostatečné zdravotně-sociální infrastruktury nedošlo ke zlepšení. Budova Ideal Luxu, kterou MČ za tímto účelem díky dotaci magistrátu získala, je po letech stále nevyužitá a jen spotřebovává obecní peníze na nezbytnou údržbu. Je zřejmé, že nová koalice, ať už ji bude tvořit kdokoliv, bude mít práce víc než dost.

Marek Havrda