Rizikové závazky městské části a nedostatečné pojistky

Tři roky práce v zastupitelstvu mi jako sociologovi umožnily pozorovat nové prostředí a byly skutečně zajímavými. Z pohledu praktika, který přispívá k lepšímu rozhodování mj. OSN, byly ale hlavně frustrujícími. Vyvrcholením bylo poslední jednání zastupitelstva, které p. starosta Samec svolal na 27. 9., tedy na pondělí mezi víkendem a st. Svátkem, a na které byla zařazena směna pozemků v lokalitě Dražická ­- Druhanická na Blatově. I když koalice ODS/ANO o této směně v hodnotě desítek milionů uvažuje přes rok, záměr oficiálně zveřejnila v nejzazším možném termínu. Znalecký posudek prokazující údajnou výhodnost směny pro městskou část byl zastupitelům předložen až přímo na jednání zastupitelstva.

Vzhledem k značné hodnotě směňovaného majetku jsme kromě vlastních analýz zajistili analýzu od advokátní kanceláře. Ta poukázala na rizikové závazky městské části a nedostatečné pojistky (např. vůbec nebyl využit institut věcného břemene). Nejdůležitější je, že „se městská část zbavuje možnosti se společností SPIRIT FINANCE, a. s, dále jednat a výrazně si tak zhoršuje pozici pro případné ovlivnění stavebního záměru na území městské části.” Podle územního plánu zde může vyrůst menší sídliště viladomů se všemi důsledky ohledně požadavků na veřejnou infrastrukturu. Bohužel se ukázalo, že přítomní zastupitelé ODS/ ANO stejně jako p. zastupitel Duchek, díky jehož hlasu byl před 22. hodinou návrh schválen, nemají potřebné kompetence danému textu porozumět, či odmítají vzít na vědomí skutečnosti z něj vyplývající.

Marek Havrda (STAN)