Přístupy, které Piráti a STAN pro Újezd dlouhodobě prosazují

Koalice Piráti a Starostové nedávno představila velmi podrobný program do voleb (piratiastarostove.cz). Každý z téměř sedmi desítek bodů obsahuje analýzu, v čem je dnes problém, cíl, ke kterému by ČR měla směřovat, a sadu konkrétních opatření, jak se k cíli přiblížit. Řada bodů je inspirativních i pro řízení samosprávy, a tedy i naší MČ.

Jednou z nejzajímavější částí je doprava. Program navrhuje, aby stát poskytnul obcím podporu s cílem sladit dopravu autem, na kole a pěšky i sdílenou a hromadnou dopravu – podobně jako se to daří ve Vídni. Obce by měly mít povinnost všechny stavby v daném území plánovat a koordinovat, aby se eliminovaly zbytečné vícenáklady a dopravní omezení. Ulice by se měly stát multifunkčním prostorem, a nikoliv jen jednoúčelovou dopravní a parkovací infrastrukturou. Investiční priority by měly být jasně vztaženy k dojezdovým dobám, a ne být výsledkem lobbingu. Z více řešení by se mělo vybírat pomocí analýzy nákladů a přínosů (CBA), která pomůže vyhodnotit, která varianta vychází jako výhodnější, tedy usnadní cestování většímu množství lidí a má menší negativní dopad na přírodu.
Jedná se o přístupy, které Piráti a STAN pro Újezd dlouhodobě prosazují. Například stavba velkého parkovacího domu u nádraží nemá naši podporu proto, že podle dostupných dat negativní dopady, zejména vykácení vzrostlého lesa a další paralýza již dnes přetížené hlavní křižovatky způsobená dopravní indukcí vyvolanou novými parkovacími místy, značně převyšují jeho společenský přínos.

Marek Havrda (STAN)