Újezd nad Lesy – místo pro život

V minulém čísle ÚZ jsem byla nařčena z údajné cenzury ve facebookové skupině Újezd nad Lesy – místo pro život. Autor je známý svými útoky na všechno, co se hýbe jinak, než by si on představoval. Ačkoliv to obvykle nedělám, tentokrát budu reagovat, protože jeho příspěvek hází špatné světlo i na ostatní správce a celou skupinu čítající téměř 5500 členů.

Pravidla v ní jsou nastavena tak, abychom se vyhnuli jejímu zaplevelení příspěvky, které s naší lokalitou nesouvisí, reklamami, nabídkami podivných půjček apod. Z tohoto důvodu jsme zavedli princip schvalování přesdílených příspěvků správci. Údajná cenzura spočívala v tom, že nebyla schválena pozvánka odkazující na web plný dezinformací. Vše bylo okomentováno a důvod zamítnutí vysvětlen. Mám radost, že se nám daří udržovat Místo pro život jako kultivovaný prostor s fajn „atmosférou“ a že dobře slouží rozvoji sousedského života. Děkuji všem, kdo do ní přispíváte radami, sdílením důležitých informací a tipů na zajímavé akce v okolí, otvíráte diskuze nad palčivými tématy, pomáháte hledat ztracené věci a domácí mazlíčky. Díky této skupině, a hlavně štědrosti vás všech, jsme také už mnohokrát pomohli nejrůznějšími způsoby ukrajinským uprchlíkům.

Existence skupiny Újezd nad Lesy – místo pro život je více než smysluplná, o čemž svědčí i ty tisíce z vás, kteří ji navštěvují a kteří s jejími pravidly nemají problém.

Lucie Doležalová