Anketa týkající se jednosměrek

Na webových stránkách úřadu se objevila anketa týkající se jednosměrek v Újezdě. Dle připojeného textu si od toho vedení úřadu slibuje ukončení nesmyslného kličkování naší obcí. Já jsem samozřejmě pro to, aby se doprava konečně po čtyřech letech odsouvání a ignorování začala řešit. Také konečně vidíme nějaké výstupy práce pana uvolněného místostarosty Růžičky z ANO.

Ale když se podívám na připojenou mapku, tak jsem poněkud v rozpacích.
Jednosměrky kdysi vznikly, protože se tím mělo vyřešit objíždění nejen ranních zácp na hlavní silnici vedlejšími uličkami. Bohužel vznikl paskvil, který vyvolal poměrně velký dopravní chaos, následovalo nahodilé rušení a otáčení jednosměrek podle toho, kdo se ozval a dokázal si trvat na svém. Tím se zmatky jenom prohlubovaly. Nyní je navrhováno řešení, které opět svede auta do vedlejších ulic. Dokud není vybudovaná infrastruktura, která zajistí bezpečnost chodců, zejména pak dětí jdoucích do a ze školy, tak bychom se neměli spokojit s takto polovičatým řešením.

Budu se opakovat, ale je třeba začít řešit dopravu v Újezdě koncepčně, za pomoci odborníků, ne podle největších křiklounů a tleskačů. V Újezdě by se měli cítit bezpečně všichni – chodci, řidiči aut, i cyklisti.

Blanka Charvátová