Dopravní negenerál – epilog

Vyřizování si účtů na stránkách ÚZ jsme chtěli odstranit změnou pravi- del pro jeho vydávání. Jak jsem psal v ÚZ 12/2021, náš návrh byl smeten pod stůl, takže s napadáním se budeme zřejmě i nadále setkávat. Osobně se tomu, tak jako dosud budu vyhýbat, ale občas je reakce nutná, překročí-li útok určitou mez.

V minulém čísle se do mě obul p. místostarosta Růžička (ANO), že o něm tvrdím, že nic nedělá a bere za to plat. A pokračuje báchorkou o výši mých příjmů z působení v dozorčí radě městské společnosti. Chtěl bych panu Růžičkovi osvětlit, že něco jiného je kritika a něco jiného pomluva. V únorovém a březnovém čísle jsem jej kritizoval jako gesčního radního za dopravu, kdy ani po více než třech letech nevidíme žádné výsledky jeho práce. Kolony stále popojíždějí, parkovat u nádraží se rozumně nedá (situace je spíš horší, než byla) a jednosměrky pořád organizují dopravu způsobem, že z částí Újezdu tvoří dopravní hřiště. Nehodnotím, co z toho se dá a v jaké době řešit. Kritizuji, že p. Růžička bere plat a nejsou za ním vidět výsledky.

Právo kritiky směrem k radnímu placenému z veřejných peněz máme všichni a dotyčný se s tím musí umět vyrovnat, nikoli však osobním útokem. Pan Růžička na kritiku reaguje pomluvou, navíc úplně mimo realitu. Víte co, pane Růžičko? Zvu Vás na kafe a rád Vám své příjmy z uvedené činnosti osvětlím, abyste nemusel hloubat, cucat si čísla z prstu, vycházet ze své vlastní zkušenosti anebo si nechat špatně radit. Kontakt na mě máte, tak se ozvěte. Kafe platím.

Petr Říha