Petr Říha

A třeba už se konečně podaří zvolit

A třeba už se konečně podaří zvolit

Vážení a milí sousedé, přátelé a kamarádi. Chýlí se ke konci aktuální volební období a koncem září budeme opět volit zastupitele a tím i novou místní „vládu“. Nechci se zde věnovat výčtu úspěchů a neúspěchů, co se nám podařilo či…

Dopravní negenerál – epilog

Dopravní negenerál

Vyřizování si účtů na stránkách ÚZ jsme chtěli odstranit změnou pravi- del pro jeho vydávání. Jak jsem psal v ÚZ 12/2021, náš návrh byl smeten pod stůl, takže s napadáním se budeme zřejmě i nadále setkávat. Osobně se tomu, tak jako…

Dopravní negenerál – díl druhý

Zpracování analýzy k řešení dopravy u nádraží

V minulém čísle ÚZ jsem se zabýval neexistujícím aktuálním dopravním generelem pro Újezd, který má navrhnout, co s tragickou dopravní situací, otravující nám zde život. Radní pro dopravu pan Růžička (ANO) za více než tři roky neudělal nic, co by…

Dopravní negenerál

Dopravní negenerál

Na druhém jednání zastupitelstva v tomto volebním období, v prosinci 2018, jsme odhlasovali zadání úkolu radě městské části zajistit aktualizaci dopravního generelu z roku 2013. Termín splnění byl stanoven do konce roku 2019. Radním a gestorem dopravy se stal p.…

Tak nám zrušili zastupitelstvo

zastupitelstvo

Tak nám zrušili zastupitelstvo, řekla by dnes paní Müllerová Švejkovi. Určitě by se zaradoval, že může zůstat u piva, fajfky a nejapných průpovídek. Nemám Švejka rád, představuje vyčůranost, nepoctivost a bezohlednost. Tehdy bylo zaskočeno mocnářství atentátem, loni byl zaskočen náš…

Pokus o zavedení cenzury: nevyjde?

Ujezdsky Zpravodaj Porušování tiskového zákona a Pravidel pro vydávání Újezdského zpravodaje redakční radou

Jako obvykle jsem si pročetl se zájmem materiály z jednání Rady naší městské části, konaného 5. května. Běžné provozní záležitosti byly tentokrát okořeněny jednou mimořádně výživnou lahůdkou: stanoviskem člena redakční rady Újezdského zpravodaje P. Duchka k údajnému porušování pravidel pro vydávání…

Minibus v Újezdu nad Lesy

minibus

Piráti a STAN pro Újezd vnímají vyřešení parkování u Klánovického nádraží jako vysokou prioritu a zastávají k němu konzistentní postoj. Parkovat u nádraží je třeba, ale se zdravým rozumem a dodržováním pravidel. Jak bychom na to šli: nechali bychom vymezit…

Vánoce 2019

Vánoce 2019

Milí čtenáři, až budete mít v rukách toto číslo zpravodaje, budeme již myslet na blížící se Vánoce. Ti pilnější budou mít nakoupené dárky, my ostatní začneme pomalu hysterčit. Každým rokem si říkám, co vymyslet, abych se předvánočnímu šílenství vyhnul. Dopadne…