Dopravní negenerál

Na druhém jednání zastupitelstva v tomto volebním období, v prosinci 2018, jsme odhlasovali zadání úkolu radě městské části zajistit aktualizaci dopravního generelu z roku 2013. Termín splnění byl stanoven do konce roku 2019. Radním a gestorem dopravy se stal p. místostarosta Růžička (ANO), který měl celý rok na promítnutí současné situace do generelu. Po třičtvrtě roce, v září 2019 byl úkol zastupitelstvem na návrh p. Růžičky zrušen s odůvodněním, že vypracování zbrusu nové koncepce dopravy a pohybu cyklistů v naší městské části má větší smysl. Nutno podotknout, že s tímto návrhem jsme neměli zásadní problém a jako opozice jsme jej podpořili. Jenže, co se dělo dál? V únoru následujícího roku 2020 požádal p. místostarosta Růžička o prodloužení úkolu do konce roku 2021, tedy prakticky o další dva roky (!).

Asi vás nemusím nechat hádat, co se stalo, opět nic (pardon, anketu mezi lidmi „tak jak byste to chtěli“ nepokládám za příliš kvalifikovaný přístup). Uplynuly další více než dva roky, ocitli jsme se na konci 2021 a na prosincovém zastupitelstvu se v programu objevila nová žádost o prodloužení termínu o dalšího půl roku. To už pro nás bylo hodně za čárou, výmluvy na covid jsou jen výmluvami. Suma sumárum, během tří let se uvolněnému, tj. placenému místostarostovi p. Růžičkovi (ANO) nepodařilo začít řešit nejpalčivější místní problém, a to ani studií, kterou lze celkem snadno zadat osvědčeným expertním organizacím, dopravou se dlouhodobě zabývajícím.

Petr Říha