DĚKUJEME, PANÍ ŘEDITELKO!

Odvolání paní Hany Cermonové z funkce ředitele ZŠ udivilo újezdskou veřejnost, rodiče školáků obzvlášť. Zdůvodnění odvolání pak vyvolalo více otázek než pochopení.
Za paní Cermonovou je vidět dobře odvedená práce, ať už je to modernizace prostor školy, rozvoj Školního porad. pracoviště, podpora a rozvoj Montessori výuky a mohly bychom pokračovat. Nejtěžším úkolem pak jistě byla distanční výuka v souvislosti s epidemií covid-19. Na jaře se povedlo rozjet online výuku na prvním stupni, na podzim pak na stupni druhém. U tříd s prezenční výukou zafungovala vedením školy nastavená hygienická opatření. Paní Cermonová má obrovskou podporu pedagogů, kteří oceňují její jasné vedení a výbornou orientaci v měnících se opatřeních. Má i podporu rodičů. A není to jen podpora výslovně projevená. Všimli jste si, že za jejího období utichla šuškanda, jak je druhý stupeň hrozný? Jak je třeba dát dítě v šesté třídě jinam? Ano, situace ve škole se stabilizovala, atmosféra se zlepšila, utichly stížnosti rodičů, tedy jasná známka toho, že si škola vede dobře. Paní ředitelce patří za její dosavadní práci velký dík!

Každý ví, že se snáz kritizuje, než chválí. Těch pochval jsme ale na adresu školy a paní ředitelky zaznamenaly víc než dost. Proto se tak těžko smiřujeme s faktem, že toto „období rozkvětu“ bylo přerušeno. A nejen my, petici proti odvolání paní ředitelky iniciovanou pedagogy podepsalo 479 osob!

Lenka Danielová, Michaela Kozlovskij Skalníková