Michaela Kozlovskij Skalníková

Ing. Michaela Kozlovskij Skalníková

OSVČ, Piráti

Kdo jsem

Narodila jsem se v Brně, ale kořeny mám jižněji, v místě, které žilo tradicemi, srdečnými sousedskými vztahy, pospolitostí a křesťanskými hodnotami. V Praze žiji 28 let. V Újezdě 12 let, společně s manželem a dvěma dětmi.

Proč kandiduji

Před více než čtyřmi lety jsem inicovala setkání aktivních občanů, ze kterého následně vzešla společná kandidátka Piráti a STAN pro Újezd. Tehdy jsme hledali způsob, jak vyjádřit naši nespokojenost konstruktivně, jak kultivovat a rozvíjet místo, ve kterém žijeme, aby se nám tu žilo opravdu dobře, vtisknout mu vizi. A rozhodnutí jít cestou participace v komunální politice je jediné možné. 

Delší dobu podporuji komunitní aktivity v Újezdě a okolí, nejen jako členka komunitního spolku ÚJEZD.KOM, přispívám ke kultivaci občanského života, Samy věci nevznikají, takže je třeba jít, začít konat a inspirovat druhé, aby se přidali a společně jsme budovali místo pro život, na které budeme hrdí. Místo, kam se budou naše děti rády vracet.

Čeho chci dosáhnout

Chci se zasloužit o to, aby Újezd ožil, otevřel se, pomáhal otevírat se svým občanům a získávat jejich důvěru a zájem o společné zvelebování místa, kde žijeme. Ráda bych zavedla participaci občanů na rozvoji MČ, propojila lidi napříč zájmy a věkem společnými tématy. Chtěla bych, aby Újezd nebyl jen noclehárnou, ale místem neformálních setkávání a k tomu je třeba vytvořit prostor – sdílené kanceláře (co-working), otevřená kavárna či komunitní prostor, vybudování přirozeného místa v obci, kde lidi baví se potkávat tak, aby středobodem komunitního života nebylo pouze parkoviště před LIDLem. Budu ráda, pokud se nám podaří to, aby občané s vděčností mohli konstatovat: „Jsem hrdý na to, že žiju v Újezdě nad Lesy a rád přispívám k tomu, aby se nám tu všem skutečně dobře žilo“.

Co umím

Umím vést lidi, nadchnout je a provázet je po cestě k cíli. Umím zjišťovat a umožňovat druhým vidět nové cesty, alternativy a pomáhat sobě i druhým ke změně a jiným pohledům. Asi umím i vcelku obstojně komunikovat, vnímat potřeby a reflektovat je. Jsem schopná nakazit (i znechutit) druhé svou energií a zápalem. Když začnu dělat něco, co mi dává smysl, dokážu u toho vytrvat. Snažím se na věci dívat z dlouhodobé perspektivy a brát v úvahu širší souvislosti, neustále rozvíjím koncepční a kreativní myšlení.

Co mě baví

Baví mne vědomý život, nalézání cest k tomu, jak přispívat a prospívat k udržitelnosti a wellbeing (dlouhodobé prosperitě) – svému, lidí okolo i komunity, ve které žiji. Baví mne zkoumat cesty k celospolečenským změnám. Angažuji se v projektech zaměřených  na rozvíjení vize a praxe regenerativní společnosti, vedené kolektivní moudrostí. Ať už je to Evolucio, kde se zaměřujeme na vyšší úrovně spolupráce anebo platformy holistického a regenerativního vzdělávání.  Baví mne také má rodina, děti, ze kterých čerpám inspiraci, radost vidět, jak hodnoty, které žijeme demonstrují i naše děti. Ráda čerpám energii z přírody, z inspirativních a dobrých lidí a knih, z putování krajinou, z práce na zahrádce. Radost mi dělá vymýšlet a organizovat aktivity – pro sebe i pro druhé lidi.