Rada (ODS/ANO) odvolala paní ředitelku

Rada (ODS/ANO) odvolala paní ředitelku naší základní školy. Na základě předložených dokumentů nepovažujeme její údajná pochybení za tak závažná, aby to muselo vést k jejímu okamžitému odvolání. Jsme silně znepokojení, že rozhodnutí odvolat paní ředitelku bylo opřeno o právní stanovisko, které vykazuje podle našeho názoru celou řadu podstatných nedostatků. Některá tvrzení nejsou podložena, některé závěry ohledně chyb v účetnictví jsou vadné. Je očividné, že na stanovisku nespolupracoval nikdo s ekonomickými a zejména účetními znalostmi.
Navrhli jsme proto, aby došlo k revokaci usnesení o odvolání ředitelky ZŠ, samozřejmě za předpokladu, že paní ředitelka bude s pokračováním ve funkci souhlasit. Zároveň jsme navrhli vytvoření pracovní skupiny složené z odborníků, kteří by pomohli s nápravou v minulosti vzniklých chyb. Bohužel naše návrhy byly zcela ignorovány. Přemýšleli jsme o svolání mimořádného zastupitelstva, nicméně si uvědomujeme, že scházet se ve větším množství lidí na jednom místě by nebylo rozumné z hlediska bezpečnosti a zdraví. Chtěli jsme vše probrat na jednání řádného zastupitelstva, to bylo ale bohužel zrušeno. Odvolání klíčové osoby, na kterou spoléhají jak učitelé, tak rodiče dětí, považujeme za nesprávné, vedoucí k destabilizaci školy a poškození její pověsti. Je třeba si uvědomit, že odvolání paní ředitelky chyby v účetnictví neopraví a (nejen) její usilovná práce na budování dobrého jména naší školy přijde vniveč

Blanka Charvátová (Piráti)