Rada MČ odvolala úspěšnou ředitelku

Rada MČ odvolala úspěšnou ředitelku základní školy, oficiálním důvodem jsou chyby v účetnictví. Podívejme se ale na roli úřadu ve vztahu ke škole. Zřizovatel odpovídá za chod jím zřízených organizací, je povinen poskytovat podporu a kontrolovat jejich činnost. Škola je větší účetní jednotka než úřad, má 130 zaměstnanců, přes tisíc žáků, majetek i roční obrat téměř 100 mil. Kč. Úřad má 5 lidí ve finančním odboru, škola má na své účetnictví jednoho účetního a ekonomku.

Úřad má již přes rok neobsazenu funkci interního auditora.
Úřad, místo aby umožnil předání agendy školy od předchozí ředitelky, předal školu v 8/2019 sám s vlastní kontrolní zprávou z 6/2019, s ujištěním, že účetnictví nevykazuje závažné nedostatky. Další kontrola byla až v 5/2020, externí auditor zjistil za rok 2019 řadu závažných chyb. Příkazem starosty z 6/2020 bylo nařízeno chyby odstranit „ihned a průběžně“, kontrola odstranění chyb neproběhla, až v prosinci škola i finanční odbor upozornily radu MČ, že bude nezbytná rekonstrukce účetnictví. Ta byla provedena externí firmou a předána na konci ledna 2021.

Je pochopitelné, že komunikace na přelomu roku mezi úřadem a školou byla napjatá, ale nic nebránilo, aby se opravy minulých let proúčtovaly a účetní závěrka školy za 2020 byla v únoru dokončena. Místo toho přišlo zkratkovité jednání v podobě okamžitého odvolání ředitelky. To nelze než označit za manažerské selhání rady MČ. Místo spolupráce a nápravy kontrolních mechanismů jen jednostranné označování viníka.

Marie Kučerová (STAN)