Koho to na zastupitelstvu nebaví a proč?

Proč dochází k neustálému přerušování debaty na zastupitelstvu? Koho to tam nebaví a chce jít radši domů?

Během několika posledních zasedání zastupitelstva naší městské části se rozmohl mezi některými zastupiteli jeden nešvar. Konkrétně se jedná o navržení procedurálního návrhu přerušení rozpravy. Vždy se jedná o zásah do rozjeté debaty, kdy ještě zdaleka ne všichni zastupitelé vyčerpali svou možnost vyjádřit svůj názor. Pravdou je, že ne vždy je návrh přijat, ale stává se čím dál tím častěji, že dochází k ukončení rozpravy.

Zdůvodnění typu „kdo to má poslouchat“ nebo „přece tady nebudeme sedět do noci“ (prosím, necituji doslova, opravdu si nebudu sjíždět všechny záznamy, abych vás odkázala na přesnou minutu, kdy to kdo pronesl, ale zaznívá to zejména mezi zastupitelkami docela dost často) nepovažuji za hodné zasedání nejvyššího orgánu obce. Jednou jsme se nechali zvolit a je naší prací vyslechnout si názory ostatních zastupitelů, zvážit jejich návrhy a následně se kvalifikovaně rozhodnout.

Vzhledem k tomu, že je nám jakožto opozičním zastupitelům stále odpírán přístup do materiálů z Rady a že materiály předkládané na zastupitelstvu jsou zoufale krátké, neúplné a nicneříkající, nezbývá nám, než se ptát přímo na jednání. A doufat v odpověď, která nám pomůže se následně správně rozhodnout. Apeluji tedy na vás, kolegyně a kolegové zastupitelé, přestaňme přerušovat rozpravu jen proto, že to někomu přijde zbytečné. Někdy se stačí nerozptylovat a zaposlouchat se, co se vám snažíme sdělit, a třeba zjistíte, že to není žádné tlachání.

Společně řídíme Újezd a neměli bychom na to zapomínat.

Blanka Charvátová


přerušení rozpravy