Mimořádné jednání zastupitelstva Prahy 21

Mimořádné jednání zastupitelstva Prahy 21 na téma parkování v Klánovicích a směna pozemků se Spirit Finance, a.s.

V pondělí 15.6.2020 se uskutečnilo mimořádné jednání zastupitelstva Prahy 21 svolané zastupiteli PIRÁTŮ A STAN PRO ÚJEZD a Otevřeného Újezda.

Současnému vedení městské části dlouhodobě vytýkáme nekomunikaci s námi zastupiteli a neustále žádáme o zpřístupnění všech podkladů a informací, což je naprostou samozřejmostí ve všech obcích, které chtějí být transparentní, nikoli jen deklarativně. Bohužel my se o krocích, které obec činí, stejně jako o o plánech, které obec má a které mohou do budoucna nevratně změnit tvář Újezda nad Lesy, dozvídáme jen z diskusí na sociálních sítích (a to ještě v uzavřených skupinách, do kterých nemá každý přístup) či z článků v újezdském zpravodaji. Tato situace je neudržitelná a snažíme se ji změnit.

Od ledna do května tohoto roku jsme opakovaně žádali pana starostu Milana Samce (ODS) o schůzku, naše výzvy zůstaly bohužel bez jakékoliv odpovědi, proto nám nezbylo nic jiného než svolat mimořádné zastupitelstvo.

Na programu byly jen dva body – parkování v lese u klánovického nádraží a směna pozemků se společností Spirit Finance, a.s.

Důkazem zájmu o navržená témata byla i vyšší účast občanů na včerejším jednání, přestože je starosta svolal již v 11 hodin a mnozí se museli uvolnit z práce. Občané se aktivně zapojili do diskuse a vyjádřili jasně svůj názor (například, že do Újezda nechtějí přitáhnout další auta a že mají velký zájem o urychlené dobudování hřiště na Blatově). Všem, kteří přišli, moc děkujeme!

Mimořádné zastupitelstvo přineslo jistá pozitiva – konečně se otevřela diskuze nad některými zásadními problémy Újezda, dozvěděli jsme se část informací, pan starosta přislíbil zorganizovat schůzku zastupitelů se společností Spirit Finance.

Nicméně koalice, mnohdy s převahou pouhého jednoho hlasu, zamítla všechny naše návrhy usnesení, ve kterých jsme žádali například zpřístupnění informací nebo veřejné projednání směny pozemků na Blatově.

Směna pozemků se společností Spirit Finance, a.s.

Náš názor, výhrady a požadavky najdete zde.

Na mimořádném zastupitelstvu jsme se postavili za urychlenou dostavbu dětského hřiště na Blatově. Nesouhlasíme se směnou pozemků, tak, jak je nyní navrhována starostou Prahy 21, kdy by městská část přišla mimo jiné i o oplocený pozemek, který je mnoho let určen k výstavbě dětského hřiště a v tuto chvíli už jeho realizaci nic nebrání.

Nechceme, aby městská část uzavírala jakoukoliv dohodu se společností Spirit Finance, jejíž vlastník není veřejně znám. Je třeba trvat na rozkrytí skutečné vlastnické struktury firmy. Kdo za akciovou společností sídlící na Kypru skutečně stojí? Jaká je její skutečná finanční situace? Dle účetní závěrky z roku 2018 je společnost předlužená.

Zeptali jsme se jednotlivě a po jménech všech zastupitelů z koalice ODS / ANO, jestli souhlasí s tím, aby MČ uzavírala smlouvy se společnostmi, které mají skryté vlastníky a jestli jsou ochotni nést odpovědnost a následky, které z obchodování s netransparentními společnostmi vyplývají. Někteří kolegové zastupitelé stále nepochopili, že je třeba znát fyzickou osobu, která za firmou stojí. Nestačí tedy jen jméno další firmy zapsané v kyperském rejstříku. Je třeba znát, jaké úmysly má vlastník s danými pozemky a jaké právní záruky má městská část, že v daném území nevyroste například třicet tři třípatrových domů. Vzhledem k tomu, že se společnost neúspěšně soudila s naší městskou částí o částku dosahujícího takřka ročního újezdského rozpočtu (o více jak 60 milionů), je třeba postupovat obezřetně a neunáhleně. Jednoznačnou odpověď „ano“, nebo „ne“ jsme od nikoho z dotázaných nedostali.

Parkování v lese u klánovického nádraží

V případě tohoto bodu nás šokovala nepřipravenost místostarosty a radního pana Růžičky (ANO), který má dopravu ve své gesci. Jako uvolněný, tedy by měl pro Újezd pracovat na celý úvazek, za což pobírá nemalý plat. Nejenže nebyl schopen předložit jakýkoli konkrétní výsledek své práce, kromě toho, že údajně chodí po Újezdě a počítá auta, ale z jeho projevu vyplynulo, že ani nezná jedinou dostupnou analýzu týkající se parkování u klánovického nádraží, jejíž referenci jsme všem zastupitelům s předstihem zaslali.

Takovýmto amatérským způsobem se doprava, ani jiné problémy, řešit nemůžou, proto jsme navrhovali, aby byly zpracovány zjednodušené studie proveditelnosti pro různé varianty řešení (parkovací dům, vytvoření parkovacích míst podél nástupiště, vytvoření 30 legálních parkovacích míst se zvláštním režimem, zajištění autobusového spojení z jižního Blatova a Božkovny). 

Ani tento náš návrh kupodivu nebyl přijat, ačkoliv je evidentní, že bez kvalitního posouzení jednotlivých variant, včetně jejich dopadů jak finančních, tak dopravních, můžeme těžko učinit kvalifikované rozhodnutí, které bude pro Újezd nejlepší.

Včerejší jednání bylo dlouhé a namáhavé pro nás všechny. Nicméně jsme ukázali, že PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD pracují jako sehraný tým, naše energie, kterou jsme ukázali před volbami, nevyprchala a záleží nám na místě, ve kterém žijeme a kde vyrůstají naše děti. 

Nedělejme proto ukvapená rozhodnutí, která v budoucnu už nepůjde vrátit zpět. Stačí se zajet podívat na křižovatku, kde stojí polyfunkční dům Level. Takové pomníky už v Újezdě budovat nechceme.

Blanka Charvárová

Lucie Doležalová a Štěpán Doležal na mimořádném jednání zastupitelstva
Lucie a Štěpán Doležalovi