Bus pruh na Blatově ano, ale až za blatovskou návsí!

Bus pruh na Blatově ano, ale až za blatovskou návsí! Taky máte rádi blatovskou náves? Já ano. Pojďme si připomenout něco málo z historie: Nejstarší, neověřené zmínky připomínají osadu Blatov v r. 1229. Jejími obyvatel byli dřevorubci pracující v lese Vidrholci – dnešním Klánovickém lese. Původně středověký, za třicetileté války vypálený a vylidněný Blatov, byl opět pozvolně osidlován a Müllerova mapa z r. 1764 jej zobrazuje jako osadu „Na Blatie“.

Jako samostatná osada převážně zemědělského charakteru fungoval Blatov až do r. 1921, kdy byl připojen k Újezdu, společně s ním pak v r. 1974 k Praze. Posledními připomínkami historie Blatova jsou pozůstatky bývalé návsi, která byla v r. 2008 upravena na park a byl sem od Masarykovy základní školy přemístěn pomník padlým II. světové války. Najdeme zde zvoničku a křížek.

Společně s mými kolegy z uskupení PIRÁTI A STAN PRO ÚJEZD jsem pro rozšíření komunikace mezi Újezdem nad Lesy a Běchovicemi vybudováním takzvaného buspruhu, ale mimo zastavěné území obce, jak je teď v plánu. Nechci zasahovat do blatovské návsi a zničit ji. Chci řešení, které bude účinné a smysluplné, nechci obětovat blatovské obyvatele a živnostníky, když existuje lepší řešení. Nechci zničit jednoho z posledních svědků minulosti, kterého v Újezdě máme.

Blanka Charvátová (Piráti)